Megjelent lapszámok

A GeoMetodika folyóirat rovatai és szerkesztői

Ha lépést akarunk tartani a világgal, követni kell a változásokat, alkalmazkodni kell a módosult társadalmi igényekhez. Tudomásul kell venni, hogy az iskola ma már csupán az egyik helyszíne az információ- és ismeretszerzésnek. A tanár feladata már nem az ismeretek tömegének átadása, sokkal inkább az információhalmazban való eligazodás készségének fejlesztése, a tanulás képességének kialakítása. Az új szerep új, változatos módszereket igényel, változtatni kell az évtizedek alatt meggyökeresedett tanítási gyakorlaton. Meg kell találni azokat a munkaformákat, módszereket és iskolán kívüli lehetőségeket, amelyekkel a legjobb eredmény érhető el a földrajztanításban. A „Módszertani műhely” rovat célja, hogy bemutasson olyan módszertani elemzéseket, jó gyakorlatokat (kiemelten az kollaboratív és az online földrajztanítás-tanulásra), amelyek segítséget nyújthatnak pályakezdő és gyakorló földrajztanároknak a korszerű módszerek megismeréséhez és alkalmazásához.

Rovat szerkesztője:

Makádi Mariann szakmetodikus mestertanár, tanterv- és tananyagfejlesztő, tankönyvíró, az ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajz- és Földtudományi Intézet oktatója, a Földrajz szakmódszertani csoport vezetője; kutatási területe a szakmódszertani kultúra, a tanári hatékonyság vizsgálata és a térbeli kompetenciák fejlődése; tevékenységének fókusza a tanári pályára való felkészítés.

A „Tanulmányok” rovatban földtudományi és földrajz szakmódszertani elméleti tanulmányok, tudományos cikkek jelennek meg. Elméleti és szakirodalmi elemzéseket, esettanulmányokat, empirikus kutatási eredményeket és gyakorlatorientált témákat feldolgozó tanulmányokat egyaránt közöl. Kiemelt célja tudományos hátteret adni az alap- és középfokú földrajztanítás, valamint a felsőfokú földrajztanár-képzés szakmai és szakmetodikai megújulásához. Esetenként egy szakmai, szakmódszertani műhely kutatási eredményeit tárja az érdeklődők elé.

Rovat szerkesztője:

dr. Horváth Gergely geográfus, térképész; az ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképző Főiskolai Kar, majd Természettudományi Kar Földrajz- és Földtudományi Intézet volt oktatója, nyugalmazott főiskolai tanára, a földrajztudomány kandidátusa.

A „Kaleidoszkóp” rovat olyan ismeretterjesztő cikkeket, útleírásokat, földrajzi-földtudományi érdekességeket közöl, amelyek kapcsolódnak az általános iskolai és a középiskolai kerettanterv tartalmi és módszertani elemeihez. A szerkesztőség elve szerint a rovat írásai a földrajztanárok munkájához kívánnak közvetlen vagy közvetett segítséget nyújtani. A cikkeknek lehet motiváló és problémafelvető szerepük, de felhasználhatók a tanárok által elkészített feladatokban az anyanyelvi, a természettudományos, a digitális, a hatékony és önálló tanulás kulcskompetenciák fejlesztéséhez. 

Rovat szerkesztője: 

dr. Mari László egyetemi docens, ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajz- és Földtudományi Intézet oktatója; szakterülete a távérzékeléses adatértékelés és a karsztterületek vizsgálata; tevékenységében kiemelt szerepe van a tanári pályára való felkészítésnek.

A „Kitekintő” rovat célja, hogy felhívja a figyelmet a földrajzoktatást érintő hírekre, eseményekre, szaktudományi és szakmódszertani újdonságokra. Bemutat érdeklődésre számot tartó hazai és külföldi kiadványokat, tanulmányokat, tájékoztatást ad a földrajztanításhoz kapcsolódóan a tanárok, esetenként a tanulók számára is érdekes rendezvényekről, programokról. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy hírt ad a földrajzoktatást érintő tantervi változásokról és az azokból adódó új oktatási és képzési feladatokról.

Rovat szerkesztője: 

Ütőné dr. Visi Judit tanterv- és vizsgafejlesztő, tankönyvszerző, földrajztanár; az Alapértékek Nonprofit Kft. szakmai szakértője; kutatási területe a földrajzoktatás tartalmi és módszertani átalakulásának, a földrajztanítás és a környezeti nevelés kapcsolatának vizsgálata.

A GeoMetodika folyóirat lapszámai és a lapokban megjelent tanulmányok

8. évfolyam (2024)

21. szám – 2024 (8). 2.

Tanulmányok:

20. szám – 2024 (8). 1.

Tanulmány:

7. évfolyam (2023)

19. szám – 2023 (7). 3.

Tanulmányok:

 

18. szám – 2023 (7). 2.

Tanulmányok:

 

17. szám – 2023 (7). 1.

Tanulmányok:

6. évfolyam (2022)

16. szám (jubileumi szám) – 2022 (6). 3.

Tanulmányok:

 

15. szám – 2022 (6). 2.

Tanulmányok:

 

14. szám – 2022 (6). 1.

Tanulmányok:

5. évfolyam (2021)

13. szám – 2021 (5). 3.

Tanulmányok:

 

12. szám – 2021 (5). 2.

Tanulmányok:

 

11. szám – 2021 (5). 1.

Tanulmányok:

4. évfolyam (2020)

10. szám – 2020 (4). 3.

Tanulmányok:

 

9. szám – 2020 (4). 2.

Tanulmányok:

 

8. szám – 2020 (4). 1.

Tanulmányok:

3. évfolyam (2019)

7. szám – 2019 (3). 3.

Tanulmányok:

 

6. szám – 2019 (3). 2.

Tanulmányok:

 

5. szám – 2019 (3). 1.

Tanulmányok:

2. évfolyam (2018)

4. szám – 2018 (2). 3.

Tanulmányok:

 

3. szám – 2018 (2). 2.

Tanulmányok:

 

2. szám – 2018 (2). 1.

Tanulmányok:

1. évfolyam (2017)

1.szám – 2017 (1). 1.

Tanulmányok:

Kedves Olvasóink!

Újra elérhető a honlap! 

Jó olvasgatást kívánunk!