Tanulmányok

A „Tanulmányok” rovatban földtudományi és földrajz szakmódszertani elméleti tanulmányok, tudományos cikkek jelennek meg. Elméleti és szakirodalmi elemzéseket, esettanulmányokat, empirikus kutatási eredményeket és gyakorlatorientált témákat feldolgozó tanulmányokat egyaránt közöl. Kiemelt célja tudományos hátteret adni az alap- és középfokú földrajztanítás, valamint a felsőfokú földrajztanár-képzés szakmai és szakmetodikai megújulásához. Esetenként egy szakmai, szakmódszertani műhely kutatási eredményeit tárja az érdeklődők elé.

Tanulmányok

A Budai Vár-barlang – egy túravezető szemével

A budai Vár hazánk egyik leglátogatottabb idegenforgalmi helyszíne és az UNESCO Világörökség része. A kiemelkedés egy márgából álló tanúhegy, amelynek felszínét a pleisztocénben édesvízi mészkő takaró fedte be és védte meg a lepusztulástól. A mészkőben és alatta kialakult természetes üregeket, barlangokat később az emberek kutakon keresztül elérték és átalakították, a természetes járatokat kibővítve, átalakítva pincék, óvóhelyek épültek ki.  

Tanulmányok

Enyhe értelmi fogyatékos és többségi tanulók 2012-es és 2020-as természettudomány tanterveinek összehasonlítása

Az írás bemutatja az enyhe értelmi fogyatékos és a többségi tanulóknak készült kerettantervek összehasonlítására irányult kutatást. Bemutatja a tartalmak hasonlóságait, de eltérő mélységét, és rámutat arra, hogy a többségi gyermekek képzése során a tudományos alapismeretek vannak túlsúlyban, az enyhe értelmi fogyatékosoknál a tapasztalati úton szerzett ismeretek gyakorlati felhasználása.

Módszertani műhely

Versenyfelkészítés mint tantárgy – tapasztalatok egy magániskolából

Mitől sikeresek a magyar diákok a nemzetközi földrajzi megmérettetéseken? A tanulmány bemutatja a középiskolai tehetséggondozás egy sajátos szegmensét, a Nemzetközi Földrajzi Olimpiára történő versenyfelkészítés rendszerét egy alapítványi intézményben.

Módszertani műhely

A borostyán: a tantárgyakat összekötő gyanta

A tanulmány célja, hogy a borostyán példáján keresztül felhívja a figyelmet az összefüggések meglátásának fontosságára és szükségszerűségére, és a tananyagokban rejlő tartalmi kapcsolatok létére, amit a táblázatok, a fizika, kémia, biológia, földrajz, történelem és irodalom tantárgyak idevágó témáinak ismertetése, valamint az irányított megfigyelések szemléltetnek.

Tanulmányok

Narratív kartográfia: történetmesélés térképekkel  

A tanulmány a „Kőrösi Csoma Sándor és a Magyar Földrajzi Társaság gyűjteményének kincsei” című országos vándorkiállítás tervezésének elméleti hátterét mutatja be. Beavat a modern térképes történetmesélés módszerébe, és megmutatja annak lehetőségeit a kritikai térképolvasási készség fejlesztésében.

Tanulmányok

Adalékok az éghajlatváltozás tudományos hátteréhez

A tanulmány elemzi az IPCC 2021. évi tudományos Jelentésének tartalmát. Az eredményeket összesítve megállapítja, hogy az éghajlatváltozással kapcsolatos antropogén hatások valós veszélyt jelentenek, de nem támasztja alá az emberiség jövőjét megpecsételő, pár évtizeden belül elkerülhetetlenné váló gyors éghajlati katasztrófák vízióját. 

Tanulmányok

Hogyan látjuk Európát?

A tanulmány egy berlini kutatást mutat be a tanulók Európa és határainak mentális reprezentációjával kapcsolatban, amelynek eredményei a tanulók térbeli gondolkodásának és térképolvasási készségének hiányosságait tárják fel.

Kedves Olvasóink!

Újra elérhető a honlap! 

Jó olvasgatást kívánunk!