Ezúton tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, hogy a korábbi webszolgáltatónk szervereinek meghibásodása miatt a GeoMetodika honlapjának tartalma sajnos súlyos károsodást szenvedett. Időközben új tárhelyre költöztünk.

Jelenleg dolgozunk a honlap helyreállításán. A GeoMetodika online folyóirat lapszámai és tanulmányai újra elérhetőek az alábbiakban.


Eddig megjelent számok

Itt találja a GeoMetodika online földrajz szakmódszertani folyóirat teljes számait és tanulmányit.


lapszám

tanulmány

2024. 8. (1.)

Lenner T. – Patkó I. – Rózsa V. – Zentai Z. 2024: A távolléti oktatás tapasztalatai szombathelyi tanulók között a Covid-19 járvány idején, különös tekintettel a földrajztanításra. – GeoMetodika 8. (1.): pp. 5–26.

2023. 7. (3.)

Juhos Á. – Hegedűs R. 2023: Enyhe értelmi fogyatékos és többségi tanulók 2012-es és 2020-as természettudományos (5–6. osztály) tanterveinek összehasonlítása. – GeoMetodika 7. (3.): pp. 23–36.


Török Zs. Gy. 2023: Narratív kartográfia: történetmesélés térképekkel. – GeoMetodika 7. (3.): pp. 5–22.

2023. 7. (2.)

Gesztesi A. 2023: Különleges Naprendszerünk. – GeoMetodika 7. (2.): pp. 47–62.


Bagoly-Simó P. – Graaf, J. – Farsang A. – Tóth Á. – Bokis A. – Pál V. – Kádár A. 2023: Hogyan látjuk európát? Egy berlini középiskola diákjainak mentális térképei európáról és annak határairól. – GeoMetodika 7. (2.): pp. 27–46.


Mika J. 2023: Adalékok az éghajlatváltozás tudományos hátteréhez. – GeoMetodika 7. (2.): pp. 5–26.

2023. 7. (1.)

Kiss G. 2023: Összhang a tájban – Natúrparkok Magyarországon. – GeoMetodika 7. (1.): pp. 41–57.


Mészáros F. – Farsang A. 2023: Klímaváltozás, klímatudás és a klímaszorongás. – GeoMetodika 7. (1.): pp. 25–39.


Gercsák G. 2023: Nagytájneveink változásai (1920–2018). – GeoMetodika 7. (1.): pp. 7–23.

2022. 6. (3.)

Makádi M. 2022: A hazai földrajztankönyvek fejlődése és használata. – GeoMetodika 6. (3.): pp. 41–62.


Lóczy D. 2022: Gondolatok a Magyar Földrajzi Társaság feladatairól a másfél évszázados évforduló kapcsán. – GeoMetodika 6. (3.): pp. 33–39.


Papp-Váry Á. 2022: A térképek szerepéről a másfélszáz éves Magyar Földrajzi Társaság megalakulásában és mai tevékenységében. – GeoMetodika 6. (3.): pp. 25–31.


Csorba P. 2022: A geográfia időszerűsége. – GeoMetodika 6. (3.): pp. 15–24.


Szabó J. 2022: Másfélszáz éves szemléletváltozások a Magyar Földrajzi Társaságban. – GeoMetodika 6. (3.): pp. 5–14.

2022. 6. (2.)

Gerlang V. 2022: Geográf(ia) – Számoljunk a matematikával a földrajzórákon. – GeoMetodika 6. (2.): pp. 47–61.


Horváth G. 2022: A földtudományi sokféleség világnapja. – GeoMetodika 6. (2.): pp. 27–45.


Móga J. 2022: Panta rhei – A felszínformák dinamikus változásainak vizsgálata a romániai Szlánik-völgyben. – GeoMetodika 6. (2.): pp. 5–25.

2022. 6. (1.)

Leelőssy Á. – Varga-Balogh A. – Hérincs D. 2022: Időjárási veszélyek és veszélyjelzések Magyarországon. – GeoMetodika 6. (1.): pp. 25–41.


Mikesy G. 2022: Kalandozás a földrajzi nevek között. – GeoMetodika 6. (1.): pp. 5–24.

2021. 5. (3.)

Seres Z. 2021: A földrajz és a történelem tantárgyak kapcsolata a köznevelési rendszer 7–10. évfolyamain. – GeoMetodika 5. (3.): pp. 35–56.


Varga D. Cs. 2021: Miként jelenik meg a tanár másik szakja a földrajz tanítása közben? – GeoMetodika 5. (3.): pp. 19–33.


Pintér Z. 2021: A Medves-vidék déli peremének homokkőképződményei. – GeoMetodika 5. (3.): pp. 5–18.

2021. 5. (2.)

Varjas J. – Kutyifa K. – Szalai E. R. 2022: A migráció témájának tanítása – Összehasonlító tankönyvelemzés Magyarország és Anglia tankönyveinek példáján. – GeoMetodika 6. (2.): pp. 19–35.


Leél-Őssy Sz. 2022: Miről árulkodnak a cseppkövek? – A barlangok világa. – GeoMetodika 6. (2.): pp. 5–18.

2021. 5. (1.)

Darabos K. – Gerlang V. 2021: A természet- és a társadalomföldrajzos gondolkodás komplex fejlesztési lehetőségei. – GeoMetodika 5. (1.): pp. 39–55.


Csüllög G. 2021: A magyar etnikai térbeliség jellemzői az 1910-es anyanyelvi statisztikai adatok alapján. – GeoMetodika 5. (1.): pp. 25–37.


Suba J. 2021: A trianoni országhatárok kialakítása. – GeoMetodika 5. (1.): pp. 7–24.

2020. 4. (3.)

Gerlang V. 2020: Vele vagy nélküle? – A középiskolai földrajztankönyvek tanulási folyamatban betöltött szerepének vizsgálata. – GeoMetodika 4. (3.): pp. 17–32.


Csapó J. – Lőrincz K. 2020: A turizmus gazdaságban betöltött szerepe és irányai Magyarországon a covid-19 előtt és után. – GeoMetodika 4. (3.): pp. 5–16.

2020. 4. (2.)

Szente I. – Harman-Tóth E. – Weiszburg T. 2020: Geológus kert Tatán: egy jelentős földrajzi és földtani bemutatóhely. – GeoMetodika 4. (2.): pp. 17–31.


Varga Gy. – Jakus Á. 2020: Gondolatok a Balaton időben változó vízháztartásáról és vízszintszabályozásáról. – GeoMetodika 4. (2.): pp. 5–16.

2020. 4. (1.)

Móga J. 2020: A Keleti-Kárpátok iszapvulkánjai. – GeoMetodika 4. (1.): pp. 19–33.


Csorba P. 2020: Az új Nemzeti Atlaszban szereplő földrajzi tájbeosztás nevezéktanának alapelvei. – GeoMetodika 4. (1.): pp. 5–17.

2019. 3. (3.)

Horváth G. 2019: A földrajzi ismeretek terjesztésének új színterei: a geoparkok. – GeoMetodika 3. (3.): pp. 19–27.


Varga A. 2019: Kémia a földrajztanításban. – GeoMetodika 3. (3.): pp. 5–18.

2019. 3. (2.)

Nagy E. – Pál V. 2019: A gazdaságföldrajzi gondolkodás lassú átalakulása – Avagy miért fontosabb még mindig a „hol”, mint a „miért”? – GeoMetodika 3. (2.): pp. 21–45.


Móga J. – Gönczy S. – Berghauer S. – Móga K. 2019: Erőforrás vagy veszélyforrás? – Az aknaszlatinai (solotvyno) sóbányák múltja, jelene és jövője. – GeoMetodika 3. (2.): pp. 5–19.

2019. 3. (1.)

Pirkhoffer E. – Czigány Sz. – Fábián Sz. Á. – Valkay A. I. – Varga G. – Máté A. – Balogh R. – Halmai Á. 2019: KINECTO-MORPHO-lógia – A felszínformák tanulásának lehetőségei a kiterjesztett valóság segítségével. – GeoMetodika 3. (1.): pp. 27–43.


Mika J. 2019: Az éghajlatváltozásról 12 tételben. – GeoMetodika 3. (1.): pp. 5–25.

2018. 2. (3.)

Homoki E. 2018: Az Origo és a HVG cikkeinek szövegelemzése a földrajzoktatás szemszögéből. – GeoMetodika 2. (3.): pp. 23–38.


Czirfusz M. – Gyapay B. 2018: Megismerés a tanulásban és a tudományban – A gazdaságföldrajz tanításának módszertani kérdései. – GeoMetodika 2. (3.): pp. 5–21.

2018. 2. (2.)

Szilassi P. – Szőllősy L. 2018: Földrajztanárok földrajz kerettantervekről alkotott véleménye online kérdőíves felmérés alapján. – GeoMetodika 2. (2.): pp.19–26.


Kiss J. – Reyes N. J. J. 2018: Térkép alapú együttműködés a középfokú földrajzoktatásban – a Google Maps alkalmazásának tesztelése egy budapesti gimnáziumban. – GeoMetodika 2. (2.): pp. 5–18.

2018. 2. (1.)

Czigány Sz. – Nagyváradi L. – Pirkhoffer E. – Halmai Á. – Klimász K. – Kiss K. – M. Császár Zs. – Varjas J. 2018: Lehetőségek a problémaorientált földrajzoktatás hatékonyságának növelésére a Pécsi Tudományegyetem terepasztala segítségével. – GeoMetodika 2. (1.): pp. 25–34.


Kádár A. – Farsang A. 2018: A láva a föld magjából származik, vagy mégsem – Néhány lemeztektonikához kapcsolódó tévképzet összehasonlító elemzése. – GeoMetodika 2. (1.): pp. 5–24.

2017. 1. (1.)

Balázs B. – Szilassi P. – M. Császár Zs. – Pál V. – Teperics K. – Jász E. – Farsang A. 2017: Milyen a jó földrajztankönyv? Értékelési módszerek a 21. században a földrajztankönyvi funkciók időbeli változásának tükrében. – GeoMetodika 1. (1.): pp. 35–48.


Makádi M. 2017: Mi történik a földrajzórákon? Látrajz a földrajztanításról – Egy felmérés és a szakmódszertani tanórák tapasztalatai alapján. – GeoMetodika 1. (1.): pp. 21–33.


Probáld F. 2017: A földrajz helyzete tanterveinkben: múlt, jelen, jövő. – GeoMetodika 1. (1.): pp. 7–20.