Fenntarthatóság – új tantárgy a középiskolában

Szerző: Ütőné Visi Judit
Oktatási Hivatal
judit.uto.visi@gmail.com
A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány támogatásával 2020-ban kezdődött meg a fenntarthatóságra nevelés tantárgyi kereteinek a kidolgozása annak érdekében, hogy a köznevelés teljes vertikumára kidolgozzon egy programot, amely segíti a hatékony környezeti nevelés megvalósulását. 

Új tantárgy lehetősége

A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány támogatásával 2020-ban kezdődött meg a fenntarthatóságra nevelés tantárgyi kereteinek a kidolgozása. A fejlesztés célja az volt, hogy – a Nemzeti alaptanterv előírásaival, illetve az uniós és hazai törekvésekkel összhangban – a köznevelés teljes vertikumára kidolgozzon egy olyan programot, amely segíti a hatékony környezeti nevelés megvalósulását. 

A fejlesztők – pedagógusok, környezeti neveléssel, a környezet védelmével hazai és nemzetközi szintem foglalkozó szakértők – egy különleges, a szemléletfejlesztést középpontba állító, választható tantárgy megalkotását tűzték ki célul. Olyan tantárgyét, amely beláttatja és megérteti a felelős környezeti magatartás, a fenntarthatóságra törekvés fontosságát. Integrálja és szintetizálja a más közismereti tantárgyakban megjelenő releváns tartalmakat, kiemelt hangsúlyt helyez olyan kompetenciák fejlesztésére, mint a rendszerszemlélet és rendszergondolkodás, az elemző és kritikai gondolkodás, a problémamegoldás, valamint az együttműködés. 

A koncepcióalkotást követő fejlesztő munkának köszönhetően született meg a gimnáziumok 9. (10.) évfolyama számára a tantárgy kerettanterve, és erre épülve a tankönyv és a munkafüzet. A programot 2021 szeptemberétől építhették be az iskolák a 9. vagy a 10. évfolyamon folyó munkába heti 2 óra időkeretben. 2022-től pedig elérhető a 11. és a 12. évfolyamosok számára készült kerettanterv, illetve annak oktatásához szükséges tankönyv és munkafüzet. Mindkét program tanórai feldolgozását tanári kézikönyv (letölthetők) is segíti. Időközben elkészült egy mobiltelefonos applikáció is, amely a tanulókhoz közelálló nyelvezettel, interaktív módon szeretné segíteni a célok megvalósulását. A későbbekben lehetőség nyílik választható érettségi tantárgyként (projektérettségi keretében) vizsgázni is a fenntarthatóság tantárgyból. A tantárgy oktatása iránt érdeklődő pedagógusok számára pedig 30 órás akkreditált továbbképzés elvégzésére van lehetőség. 

Nézzünk bele a tankönyvekbe!

Ha belelapozunk 9. (10.) évfolyam számára készült tankönyvbe, akkor azonnal feltűnik annak kissé rendhagyó, magazin jellegű szerkezete. A tankönyv az alábbi témák köré építi fel a tananyagot:

  • Fenntartható fejlődés? Az meg mi?
  • Csak természetesen! Tudatos természetmegőrzés
  • Hova mész? A közlekedés ára
  • Jól nézünk ki! Divat és környezet
  • Itthon otthon vagyok. Lakás, épület, település
  • Bomba formában. Környezettudatos egészségmegőrzés
  • Jövőkép-alakítás
A 9-10. évfolyamosok számára készült tankönyv borítója és tartalma (forrás)

A 11–12. osztályos tankönyv bár tematikusan és szemléletében kapcsolódik a 9(10). osztályoshoz, de attól függetlenül tanulható. Stílusa, szerkezete egy érdekes enciklopédiáéra emlékeztet. A fenntarthatóság gondolata kiegészül a rendszerszemlélettel, a földi szférák folyamatai közötti összefüggések, kapcsolatrendszerek bemutatásával. A gazdaság működésével kapcsolatban a tanulók megismerhetik a lineáris és a körkörös gazdálkodás-szervezés jellemzőit, a hatékonyság és a fenntarthatóság kapcsolatát, a hulladékhasznosítás fontosságát. A településekkel foglalkozva bepillantást kaphatunk az okostelepülések és az ökotelepülések működésébe, olvashatunk a két fogalom kapcsolatáról, de a települések fejlődésének környezeti vonatkozásairól is. Fontos téma a társadalom működésének megismerése, az eltérő fejlettségű társadalmak fenntarthatósági problémáinak összevetése. A tankönyv ebben az esetben is a fenntartató jövő érdekében szükséges összefogás lehetőségeinek bemutatásával zárul.

A 11–12. évfolyamosok számára készült tankönyv (forrás)

Mindkét könyvre jellemző a mindennapi életünkből vett sok-sok példa, esetbemutatás. Az esetleírásokhoz kapcsolódóan a problémák feltárását, összefüggéseinek felismerését segítő, a megelőzésre, a káros hatások mérséklésére fókuszáló feladat, amely a tanulók aktív közreműködésére épít. 

Miért érdemes minderről tudniuk a földrajztanároknak? 

Egyrészt azért érdemes tudniuk erről a földrajztanároknak, mert a program, a tankönyvek szemlélete nagyon közel áll a földrajztantervekben is megjelenő környezeti tartalmakéhoz. A tankönyv és a munkafüzet feladatai jól beépíthetők a földrajzórákba, segítve a földrajztanítás szemléleti-módszertani megújulását. Nem mellékesen, ha az intézmény úgy dönt, hogy önálló tantárgyként tanítja a fenntarthatóságot, akkor azt a földrajztanár teheti meg a legsikeresebben. 

A fejlesztés folytatódik. Jelenleg az általános iskolák felső tagozata számára készül fenntarthatósági program, az 5–6. osztályos anyagok várhatóan 2023 szeptemberére készülnek el.

Források:

https://kiadvany.suliszerviz.com/kiadvanyok/33-kiadvany-2022/1516-2022-matolcsy-miklos-zoeld-foeld-fenntarthatosagi-tantargy-es-komplex-oktatasi-program

Legfrissebb írások

Rovatok

Kiemelt írások

Kitekintő

Irány Tapolca!

Tanulmányi kirándulások érdekes úti célja lehet a Balaton-felvidék hangulatos kisvárosa, Tapolca, ahol a tavasbarlang mellett az iskolamúzeum is érdekes látnivalókat kínál.

Kitekintő

A felsőoktatási intézmények a közoktatás és az ismeretterjesztés szolgálatában

A hazai egyetemeken – így a Szegedi Tudományegyetemen is – a közoktatásban közvetlenül hasznosuló gyűjtemények, kiállítások tekinthetők meg és hozzájuk kapcsolódó programok vehetők igénybe. Ezek hozzájárulhatnak az ismeretanyag tapasztalati úton történő elmélyítéséhez és a mindennapokban alkalmazható tudás megszerzéséhez, a földrajzi tévképzetek csökkentéséhez.

Kedves Olvasóink!

Újra elérhető a honlap! 

Jó olvasgatást kívánunk!