Témafeldolgozás virtuális tárlattal

Szerző: Tóth Bernadett
földrajz tanárszakos hallgató, ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem TTK FFI
t.detti98@gmail.com
Az írás arra ad konkrétan kidolgozott óratervet, hogy hogyan dolgozható fel a világ demográfiai problémái téma online eszközökkel élményszerűen és fejlesztő hatással.

Demográfiai problémák a világban

A témát feldolgozó tanítási óra adatai

Évfolyam: 10. évfolyam

Témakör: Demográfiai problémák a világban

Előzetes tudás:

  • a témakör feldolgozása épít a diákok előzetes ismereteire a demográfia témakörével kapcsolatban (pl. korfák elemzése, népességvándorlás okai);
  • a különböző IKT-eszközök sikeres használatához a tananyag feldolgozása során szükség van alapszintű felhasználói ismeretekre, ami ebben az esetben elsősorban az artsteps.com virtuálismúzeum-készítő weboldalt és a Google Forms alkalmazást jelenti. 

Helyszín: lehetőség szerint informatika terem vagy hagyományos tanterem, amennyiben csoportonként biztosíthatók laptopok.

Szükséges eszközök: tablet/okostelefon, laptop/számítógép, fülhallgatók, internetkapcsolat

Javasolt weboldalak:

Időkeret: 

  • a. előzetes tanulói felkészülés: ismerkedés az artsteps.com virtuális múzeum programmal és a Google Forms-szal
  • b. tanítási óra: 1 perc – adminisztráció, 3 perc – ráhangolódás, 10 perc – videoelemzés csoportban, 12 perc – videóbemutatás csoportban + gondolattérkép-készítés, 5 perc – frontális megbeszélés a videókról és a gondolattérképekről, 13 perc – csoportmunka, témafeldolgozás megkezdése, 1 perc – lezárás, kérdések, a munka további menetének tisztázása

A tanítási óra leírása

Egy rövid ráhangoló feladattal kezdődik az óra, amelyet a polleverywhere.com oldalon valósítok meg. Ezután a tanulók csoportban megnéznek egy videót (A, B, C videók – külön-külön csoportban), egy csoport egyet.

Miután a szempontok alapján megbeszélik a látottakat, újralakulnak a csoportok. Az új, 3 fős csoportokban (A + B + C videót vizsgált tanulók egy csoport) bemutatják egymásnak a saját témájukat, közösen összehasonlítják azokat, és a tartalomból létrehoznak egy digitális gondolattérképet. A videókról és a gondolattérképekről ezután frontálisan is szó esik, tanári koordinálással megbeszéljük, hogy melyik csoport mit tartott fontosnak azok tartalmából. Az itt megismert esetek alapján könnyebben tudnak majd dolgozni a csoportmunka során a saját témájukban.

Ismét újraalakulnak a csoportok. Minden csoporttag kap egy szerepet (koordinátor, jegyző, rendszergazda, kommunikációs felelős). A csoportok kapnak egy-egy országot, amelynek a demográfiai helyzetét, problémáit kell bemutatniuk. Ehhez a tanár ad segédanyagot felhasználható linkek formájában (hírek, cikkek, videók, könyvrészletek stb.). A feldolgozott információkat összegyűjtik a Google Drive felületen (amit a tanár folyamatosan nyomon tud követni). Ezekből kell létrehozni egy virtuális kiállítást, amely a többi csapat számára bemutatja a témakör fontosabb tudnivalóit.

A csoportoknak a maguk által összeállított kiállításhoz kell készíteniük egy Google Forms kérdőívet is, amelyben olyan információkra kérdeznek rá, amelyet fontosnak ítéltek és a múzeumi tárlatukban megtalálható a hozzá kapcsolódó információ. Ez nem fér be egy 45 perces tanóra keretei közé, de a következő órán folytatva, vagy otthon befejezve működhet. A csapatok megtekintik a kiállításokat, kitöltik a kérdőíveket, és véleményezik a saját tevékenységüket és a többiek munkáját.

1. feladat – Ráhangolódás, előzetes tudás felidézése

Munkaforma: egyéni munka

Időkeret: 3 perc

Példa egy lehetséges megoldásra:

2. feladat – Videoelemzés

A. feladatrész

Munkaforma: csoportmunka

Időkeret: 10 perc 

Feladat: megalakulnak a csoportok. Mindegyik csoport kap egy videót (A, B, C), amit szempontok alapján kell értelmezni, a fontos gondolatokat összegyűjteni.

A videók linkje:

B. feladatrész

Munkaforma: csoportmunka (3 fő)

Időkeret: 12 perc

Feladat: a csoportok újraalakulnak (az A + B + C videót megnéző tanulók alkotnak egy csapatot), és beszámolnak egymásnak az eddig általuk tanulmányozott videó fontos gondolatairól. A csoportnak közösen össze kell állítani egy digitális gondolattérképet, amit feltöltenek a Google Drive-ra.

C. feladatrész

Munkaforma: közös megbeszélés

Időkeret: 5 perc

Feladat: a gondolattérképek megbeszélése közösen, osztályszinten: melyek a mindenki által fontosnak tartott gondolatok, milyen logika szerint gondolkodtak a csoportok?

3. feladat – Csoportos témafeldolgozás

Munkaforma: csoportmunka (4 fő)

Időkeret: tanórán 13 perc + tanórán kívül / következőórán 

Feladat: a csoportok ismét újraalakulnak, ezúttal 4 főnek kell együtt dolgoznia.

A csoportban betöltött szerepek: a tanulók megbeszélik egymás között, hogy kinek melyik „munkakör” tetszik, melyikben tudná a leginkább segíteni a csoport munkáját.

  • koordinátor: figyeli, hogy a feladatokkal haladjanak, a kutatómunka során fontosnak ítélt információk itt megjelenjenek, kollégák irányítása, hogy mindenki dolgozzon és haladjon a munka, senki ne üljön tétlenül;
  • kommunikációfelelős: figyel, hogy a csoportban mindenki szóhoz jusson, senki véleménye ne maradjon reakció nélkül, ő a felelős a kapcsolattartásért a tanárral személyesen vagy e-mailben (amennyiben a feladatot otthon kell befejezni);
  • jegyző: feladatok írásos / gépelt rögzítése, nyelvtanilag helyes és érthető legyen a leadott munka;
  • rendszergazda: a technikai háttérért felelős, a csoportnak csinál egy fiókot az artsteps.com oldalon, illetve a csoport számára, ha nincs, akkor egy Gmail-fiókot (drive miatt), a többieket segíteni tudja plusz digitális tudásával az online feladatokban.

A csapatok egy linkkel elérhető drive felületen gyűjtik a hasznos képeket, jegyzeteket, vázlatokat, a feldolgozott anyagot, amelyből majd létre tudják hozni a kiállítás anyagát. Ezt a tanár folyamatosan nyomon tudja követni, látja, hogy halad-e a munka, illetve, hogy jó irányba indultak-e el a tanulók.

Feldolgozandó források témakörönként

A kiállítások anyagában ne egy az egyben kimásolt szövegek szerepeljenek, fontos a lényegkiemelés és a saját szavakkal megfogalmazás.

Minden csoport számára közös források:

Források Japánnal kapcolatban

Források Bangladesh-sel kapcsolatban

Források Kínával kapcsolatban

Források Nigériával kapcsolatban

Források Indiával kapcsolatban

Források Jemennel kapcsolatban

Források Németországgal kapcsolatban

Források a Dél-afrikai Köztársasággal kapcsolatban

Példák virtuális tárlatra

A tanulói munkák értékelése

1. feladat: a beküldött válaszokra röviden reflektál a tanár, kiemeli a legfontosabb tartalmakat, az esetlegesen nem ide kapcsolódókra is felhívja a figyelmet.

2. feladat: A videókat illetve gondolattérképeket megbeszélik, a tanár itt javíthatja, ha valamit félreértelmeztek, illetve megerősítheti a fontos gondolatokat. A tanár a megbeszélés közben is járja a termet, hogy sikerült-e a témát megbeszélni, közben is megdicséri, ahol jót hall.

3. feladat: A csoportmunka során elkészített feladatokat a tanár értékeli, hogy a megadott szempontoknak megfelelt-e, kiemeli a kreatív megoldásokat, javítja a tartalmi hibákat. A tanulók saját maguk és egymás munkáját is értékelik egy Google Forms kérdőív segítségével. 

Tanulói kérdőív:  ÉRTÉKELÉS (google.com)

A tanulói értékeléseket a pedagógus átnézi, majd a következő órán közösen reflektálnak a tapasztalatokra, megbeszélik, hogy mi nem működött, és legközelebb hogyan lehetne ezeken javítani, milyen tanácsai vannak a pedagógusnak a kérdőívek átnézése után.

Források:

Legfrissebb írások

Rovatok

Kiemelt írások

Módszertani műhely

Földrajztanítás a tanulók kedvelt olvasmányain keresztül

Az írás az irodalmi alkotásokon keresztül történő földrajztanulási lehetőségek kipróbálásának tapasztalatait foglalja össze. Az ilyen tanulás az életről szólót, mert az élet is olyan izgalmas, esemény- és fantáziadús, küzdelmekkel, kihívásokkal és örömökkel teli, amilyenek a tanulmányozott regények történései is.

Módszertani műhely

Okostelefonok használata a földrajztanításban

Tanárként abban kell segíteni a digitális nemzedéket, hogy az okostelefon felhasználási lehetőségei közül a tanulásra való használat nagyobb arányú legyen. Meg kell ismertetni őket olyan applikációkkal, ötletekkel, amelyek a hatékony és az izgalmas tanulást lehetővé teszik.

Módszertani műhely

Mi történik a földrajzórákon? Látrajz a földrajztanításról

A tudásgazdaság újfajta kommunikációs és munkaformákat igényel, olyanokat, amelyekben közösen hoznak létre értékeket, mindenki beleteszi a saját szaktudását, nézőpontját, de közösen érlelik, csiszolják. Ezt a csapatmunkát, másként a tanulást az iskolában kell elsajátítaniuk a tanulóknak ahhoz, hogy kifejlesztett 21. századi képességeikkel kelendők legyenek a munkaerőpiacon.

Kedves Olvasóink!

Újra elérhető a honlap! 

Jó olvasgatást kívánunk!