Dokumentumtár

A Dokumentumtár célja, hogy segítse a közokatásban dolgozó és leendő földrajztanárokat eligazodni a munkájukra vonatkozó jogszabályokban. Ezért tartalmazza a köznevelési törvényt és a hatályos rendeleteket, a pedagógusi életpálymodellből következő eljárásrendeket, a földrajzzal kapcsolatos tantervi dokumentumokat (pl. NAT, kerettantervek, érettségi követelmények és vizsgaleírás), valamint az azokhoz kapcsolódó értelmezéseket és szakmai anyagokat.

Aktualizálva: 2020. február 27.

A hazai köznevelési rendszert szabályozó alapdokumentumok

  • Nemzeti köznevelési törvény – 2011. évi CXC. törvény >>>
  • Nemzeti köznevelési törvény végrehajtási rendelete – 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet >>>
  • A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról – 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet >>>
  • A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról – 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet >>>

Tartalmi szabályozók

Érettségihez kapcsolódó dokumentumok

  • Érettségi vizsgaszabályzat – 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet >>>
  • Az érettségi vizsga részletes követelményei –  40/2002. (V. 24.) OM rendelet >>>
  • Földrajz részletes érettségi vizsgakövetelmények >>>
  • Földrajz érettségi vizsgaleírás >>>
  • Érettségi vizsgákat szabályozó új kormányrendelet (érvényes 2024-től) >>>
  • Földrajz részletes érettségi vizsgakövetelmény (érvényes 2024-től) >>>

Nemzetközi, földrajzoktatáshoz kapcsolódó dokumentumok

Aktualitások

Kedves Kollégák!

Az alábbi linkeken Dr. Petróczi Gábor szakértő szakmai anyagait ajánljuk: