Földrajztanár-képzés

Földrajz szakmódszertant oktatók Magyarországon

Debreceni Egyetem Módszertant oktató személy: dr. habil Teperics Károly egyetemi adjunktus Elérhetősége: teperics.karoly@science.unideb.hu   Eötvös Loránd Tudományegyetem Módszertant oktató személy: dr. Makádi Mariann mestertanár Elérhetősége: makadim@caesar.elte.hu Módszertant oktató személy: Arday István (óraadó) Elérhetősége: arday.istvan@gmail.com Módszertant oktató személy: Horváth Tamás (óraadó) Elérhetősége: tamas.horvath2010@gmail.com   Eötvös Loránd Tudományegyetem Savária Egyetemi Központ Módszertant oktató személy: Lenner Tibor főiskolai docens Elérhetősége: […]

Földrajztanár-képzés

A földrajztanár-képzés helyzete, dokumentumai

A földrajz szakos tanárképzést szabályozó dokumentumok A tanárképzést két fő dokumentum szabályozza Magyarországon: a 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról és a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről. A két dokumentum és a Magyar Akkreditációs Bizottság javaslatai alapján 2017. évben szükségessé vált […]