A rovat bemutatja a földrajztanár-képzést szabályozó dokumentumokat, a képzési helyszíneket, az egyes intézmények tantervi hálóit, kiemelve a közöttük lévő különbségeket. Továbbá tájékoztatást ad a földrajztanárok számára elérhető új szakirányú képzésekről, továbbképzésekről. Bemutatja az egyes intézményekben folyó szakmódszertani képzés sajátosságait, a gyakorló iskolákban folyó munka jellemzőit, és megosztja a megvalósítási, szervezési ötleteket, bevált módszereket.

Földrajztanár-képzés

Földrajz szakmódszertant oktatók Magyarországon

Debreceni Egyetem Módszertant oktató személy: dr. habil Teperics Károly egyetemi adjunktus Elérhetősége: teperics.karoly@science.unideb.hu   Eötvös Loránd Tudományegyetem Módszertant oktató személy: dr. Makádi Mariann mestertanár Elérhetősége: makadim@caesar.elte.hu Módszertant oktató személy: Arday István (óraadó) Elérhetősége: arday.istvan@gmail.com Módszertant oktató személy: Horváth Tamás (óraadó) Elérhetősége: tamas.horvath2010@gmail.com   Eötvös Loránd Tudományegyetem Savária Egyetemi Központ Módszertant oktató személy: Lenner Tibor főiskolai docens Elérhetősége: […]

Földrajztanár-képzés

Földrajztanárképzésben részt vevő gyakorlóiskolák és vezetőtanárok

A tanárképzési helyszínekhez gyakorlóiskolák is kapcsolódnak, amelyek az egyetemek szerves részét képezik, velük együttműködve teremtenek lehetőséget a minőségi tanárképzés megvalósulásához. A gyakorlóiskolák szövetséget hoztak létre, aminek a működéséről a http://www.gyakorloiskolakszovetsege.hu/ honlapon bővebben olvashat. Az alábbiakban összefoglaljuk az egyes magyarországi felsőoktatási intézmények gyakorlóiskoláival kapcsolatos alapinformációkat. Debreceni Egyetem Iskola neve: DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános […]

Földrajztanár-képzés

A földrajztanár-képzés helyzete, dokumentumai

A földrajz szakos tanárképzést szabályozó dokumentumok A tanárképzést két fő dokumentum szabályozza Magyarországon: a 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról és a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről. A két dokumentum és a Magyar Akkreditációs Bizottság javaslatai alapján 2017. évben szükségessé vált […]

Földrajztanár-képzés Hírek, események

Bemutatkozik a Földrajztanár-képzés rovat

Rovatvezető: dr. Sütő László (főiskolai docens, Eszterházy Károly Egyetem) A rovat bemutatja a földrajztanár-képzést szabályozó dokumentumokat, a képzési helyszíneket, az egyes intézmények tantervi hálóit, kiemelve a közöttük lévő különbségeket. Továbbá tájékoztatást ad a földrajztanárok számára elérhető új szakirányú képzésekről, továbbképzésekről. Bemutatja az egyes intézményekben folyó szakmódszertani képzés sajátosságait, a gyakorló iskolákban folyó munka jellemzőit, és […]