Módszertani műhely

Nemzetközi migráció – társasjáték

Játékos földrajz 6.

TÓTH BERNADETT

földrajz tanárszakos hallgató, ELTE TTK Földrajz szakmódszertani csoport; t.detti98@gmail.com

Társasjátékok a földrajztanításban

A társasjátékok kiválóan színesíthetik a földrajzórákat is, újfajta feldolgozási lehetőségeknek adnak teret, a tankönyvi nézőponttól eltérő, más megközelítést hoznak be az oktatásba. Számos témakörnél működhet a társasjátékkal történő tanulás, az összetettebb és a diákok számára sokszor nehezen megfogható témákat (pl. pénzügyi és gazdasági ismeretek, globalizáció, migráció) közelebb hozhatja a tanulókhoz, és érthetőbbé válhatnak számukra az adott kérdéskört átszövő összefüggések, az okok és a következmények, és mindez játékos formában.

Használható az óra elején ráhangolásként, projekt részeként, vagy az egész tanóra is szervezhető társasjátékok segítségével, így a hagyományos tanórai munkaformáktól és munkamódszerektől eltérően és élményszerűen tudunk közösen tanulni. A tevékenységben mindenki részt vehet, a közös társasjáték során a tanulók jobban megismerhetik egymást, mások gondolkodásmódját, megtapasztalhatnak a sajátjuktól eltérő véleményeket, gondolkodási és játékstratégiákat. Azáltal, hogy a játékot tanórai keretbe ágyazzuk, a tevékenység motiválóan hat a tanulókra, ami elengedhetetlen a hatékony tanuláshoz.

A társasjátékhoz felhasználhatók más játékok tartozékai, de akár a pedagógus maga is létrehozhatja és személyre szabhatja a játéktáblát, a figurákat, a szabályzatot, vagy egy feladat részeként a diákok maguk is elkészíthetik az általuk megálmodott játékot.

Az én társasjátékom a nemzetközi migráció témája köré épül. Összeállítása előtt először az interneten keresgéltem megoldásokat a téma lehetséges feldolgozására, főként angol nyelvterületről. Ezek fókuszában a menekült emberekkel szembeni érzékenyítés, a beleérző képesség fejlesztése állt. Érzésem szerint ezzel szemben a magyarországi tankönyvekben inkább az elvándorló emberek számszerűsítése, az adatok diagramokon  való ábrázolása, a vándorlások oka szerinti csoportosítása a hangsúlyos. Én ezt a két megközelítést igyekeztem valamiképpen ötvözni a társasjáték elkészítése során, mert úgy gondolom, a magyar társadalomnak nagy szüksége van mindkét nézőpontra.

A nemzetközi migrációval foglalkozó társasjáték bemutatása

Témakör: Átalakuló települések, eltérő demográfiai problémák a 21. században
Korosztály: 10. évfolyam

A játék célja

A játék célja, hogy a tanulók megismerkedjenek a migráció fogalmával és összetettségével. A példákon keresztül ismerjék fel, hogy itt élő és érző emberek sorsával ismerkedünk meg, akik nem feltétlen önszántukból akarnak letelepedni egy másik országban.

Fejlesztendő kompetencia: kommunikációs kompetencia (hatékony nyelvi kommunikáció, információhasználati képesség; társadalmi kompetenciák (társadalmi részvétel és felelősségvállalás, interkulturális kompetencia).

A játék során élethelyzeteket kell elemezni, amellyel főleg azt szeretném megmutatni a tanulóknak, hogy egy másik országba letelepedni akaró embernek nem feltétlenül volt választása, hogy elmegy-e vagy marad, illetve szeretném, ha a diákok beleképzelnék magukat hasonló élethelyzetekben, és ott hogyan cselekednének. Nincsenek jó és rossz válaszok, az a lényeg, hogy a játék során diskurzus legyen a tanulók között, érveket sorakoztassanak fel, de egymással sem kell egyetérteni.

A játék segítségével remélem, hogy toleránsabbak és empatikusabbak lesznek embertársaikkal szemben, illetve kellő információval fognak rendelkezni ahhoz, hogy ne előítéletek alapján gondolkodjanak a mindennapokban.

A játék tartozékai

Játéktábla
A nemzetközi migráció okait összefoglaló táblázat

A játék menete

A játék során a játékosoknak a Start mezőről a Célig kell eljutniuk. Az a győztes, akinek ez elsőként sikerül. A dobókockával dobás után lépnek a játékosok.

A táblán ötféle mező van:

A tábla mezői
 • ESEMÉNY – eseménykártyát kell húzni
  Itt valamilyen történésről olvashatnak, amely hatással van a játékos helyzetére pl. kimarad egy körből, dobhat még egyet stb.
Példa eseménykártyára
 • INFORMÁCIÓ – információkártyát kell húzni
  Itt rövid, a témával kapcsolatos tényeket olvashatnak. Hangosan fel kell olvasni, hogy mindenki hallja. A migráció okai táblázatban elhelyezi a játékos a kártyát, a többiek pedig reagálnak rá.
  Szempontok:
  • hol játszódik?
  • mi volt a migrációt kiváltó ok?
  • mennyire volt választási lehetőségük az embereknek?
  • milyen érzés lehet?
Példa információskártyára
 • DILEMMA – dilemma kártyát kell húzni
  A kártyákon valamilyen szituáció vagy állítás olvasható.

a) szituáció, élethelyzet leírása – a játékosnak hangosan fel kell olvasnia, majd el kell döntenie, hogy az adott helyzetben ő ment vagy maradt volna?

 • az adott helyzetben ő ment vagy maradt volna?
 • volt-e választási lehetősége?
 • milyen szempontokat vett figyelembe (pl. család, anyagiak, félelem)?
 • milyen érzés lehet?
 • indoklás!

b) állítások – a játékosnak el kell mondania, hogy egyetért-e vele, és indokolnia kell. A többi játékosnak reagálnia kell, egyetért-e, ha igen miért, ha nem, miért nem. Nincs jó vagy rossz megoldás.

Példa dilemmakártyára
Példa állításkártyára

A kártyák folyamatosan változtathatók, bővíthetők és cserélhetők. A híreket szerintem kifejezetten érdemes lehet frissíteni. A játékot bővíthető egy második résszel, ami már az integrációról szól, hogyan tud beilleszkedni a társadalomba egy bevándorló ember, milyen nehézségek vannak, ha nem sikerül annak mi az oka, a különböző országoknak milyen migrációs politikája van stb.

 • QR-KÓD – beolvasni az okostelefonnal – A QR-kódok valamilyen aktuális hírre irányítják a játékosokat. Ezeket mindenkinek el kell olvasnia, de a mezőn tartózkodó játékosnak kell eldöntenie, hogy a táblázatba hova helyezi el. A többi játékos reagál erre.
QR-kódok
 • RAJZ – asszociáció
  A mezőn tartózkodó játékosnak meg kell mondania, hogy mire asszociál a rajzról, és hogyan kapcsolódhat a népességvándorláshoz
  (pl. fegyverek, háború –› az emberek elmenekülnek a háború elől, és egy másik országban keresnek menedéket).

Módszertani értékelés

A játék során élethelyzeteket kell elemezniük, amellyel főleg azt szeretném nekik megmutatni, hogy egy másik országba letelepedni akaró embernek nem feltétlenül volt választása, hogy elmegy-e vagy marad, illetve szeretném, ha a diákok beleképzelnék magukat hasonló élethelyzetekben, és ott hogyan cselekednének. 
Nincsenek jó és rossz válaszok, az a lényeg, hogy a játék során diskurzus legyen a tanulók között, érveket sorakoztassanak fel, de egymással sem kell egyetérteni.

A játék segítségével remélem, hogy toleránsabbak és empatikusabbak lesznek az embertársaikkal szemben, illetve kellő információval fognak rendelkezni ahhoz, hogy ne előítéletek alapján gondolkodjanak a mindennapokban.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük