Módszertani műhely

Vizuális megjelenítés infografikákkal

ECSÉDI HAJNALKA ANNA
Budapest I. Kerületi Szilágyi Erzsébet Gimnázium; ecsediannahajnalka@gmail.com

Az infografika mint műfaj

Manapság mind az iskolai környezetben, mind az élet számos más területén arra van igényünk, hogy gyorsan és könnyedén jussunk információkhoz. Egyre magasabban van a mérce az információk látványossága, az esztétikusan kidolgozott képi világ tekintetében is. Ez a két elvárás egyesül az infografika műfajában, amellyel egyre gyakrabban találkozhatunk. 

Az infografikák információkat (röviden megfogalmazott tényeket, adatokat) közölnek, amit látványos képi módon, strukturáltan tesznek. Az információk egymásutániságán túl a kialakításuk kontextuson alapszik, amely kapcsolatot teremt az egyes elemek között, úgymond háttértörténetet, keretet ad nekik. Az adatok és információk változatos formában kerülhetnek fel a grafikára, mint néhány szavas szöveg, kép, ábra, ikon, diagram, számszerű adat stb., az egységet ezek harmonikus és logikus elrendezése eredményezi. Ez adja azt az előnyét, hogy amíg a száraz tény- és számszerű adathalmazok unalmasak és nehezen érthetők, addig az infografikával való szemléltetés könnyen felfogható és izgalmas (Makádi M. et al. 2013).

A jó infografikának számos kritériumnak kell megfelelnie. Ahhoz, hogy esztétikus legyen, fontos a színek harmóniája. Nagyon gyakran kiválasztanak egy fő színt, amely uralja a grafikát, és ezt egészítik ki annak különböző árnyalataival. Készíthetünk színesebb, változatosabb infografikát is, azonban arra fontos ügyelni, hogy az alkalmazott árnyalatok harmonizáljanak egymással, a szemnek kellemesek, könnyen befogadhatók legyenek. Másik fontos kritérium, hogy a közölni kívánt információkat a lehető legnagyobb arányban vizuálisan ábrázolja. Mondatokat nem használ, csak szavakat és szókapcsolatokat. Különböző grafikonokkal, ikonokkal és egyéb kreatív eszközökkel fejezi ki a tartalmat, amelyek nem önállóan, hanem az infografika részeként állják meg igazán a helyüket. Ez vezet a harmadik fontos elemhez, amely által az infografika túlmutat a puszta információközlésen, hogy ezzel az összehangolt képi világgal mondanivalót ad át, mintegy történetet mesél el vagy áttekintést az adott témában. Ez leginkább a logikus rendezőelv által érhető el, amely teremthet térbeli vagy időbeli kapcsolatot, esetleg más, a témára szabott módon fűzi össze az ábrázolt elemeket (Siricharoen, W. V.  – Siricharoen, N. 2015). 

Történetbe (jelenetbe) rendezett információk infografikán (készítette: Kaszonyi Léna, Budapest I. Kerületi Szilágyi Erzsébet Gimnázium, 8. évfolyam)

Ha mi magunk szeretnénk infografikát készíteni, több módon is megtehetjük. Számos online weboldal létezik, amely erre a műfajra szakosodott, ilyen például az Infogram vagy a Piktochart. Ezek az alkalmazások legtöbbször valamilyen sablon alapján vezetik a készítőt, ami segítség és olykor nehezítő tényező is lehet. Ha otthonosan mozgunk a Microsoft Office különböző programjainak használatában (pl. Excel, PowerPoint stb.), szintén számos technikai lehetőségünk van egyedi infografikát készíteni (brandbook.hu 2020). 

Adatábrázolás infografikán PowerPointban (készítette: Perényi Attila – Budapest I. Kerületi Szilágyi Erzsébet Gimnázium, 10. évfolyam)

Infografikák használata a tanítási gyakorlatban

Az infografikának mint szemléltetési módnak a földrajzoktatásban is nagy hasznát vehetjük. Már önmagában a látványossága által felkeltheti a diákok érdeklődését, és könnyebben érthetővé teheti számukra a szárazabb témaköröket is, ezáltal segítve a befogadást, a tananyagfeldolgozást. Kiválóan alkalmazható például társadalmi-gazdasági jelenségek, folyamatok feldolgozása esetén. A tanulási-tanítási folyamat fontos eleme, hogy fejlődjön a tanulók gondolkodási készsége, képesek legyenek összefüggések megállapítására, következtetések levonására. Az infografikák e célra is kiválóan alkalmasak, hiszen a megjelenített adatok nagyszerű alapot szolgáltatnak egy témakörnek, amelyek átgondolásával, kapcsolatok keresésével fejlődhetnek a tanulók képességei.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Földrajz- és Földtudományi Intézet Földrajz szakmódszertani csoport által szervezett „Tűzön-vízen át” országos földrajzverseny döntőjének szóbeli részében is saját készítésű infografikával kellett a versenyzőknek az általuk választott témát bemutatni. Felkészítőtanárként végigkövettem és segítettem a diákok munkáját az előkészületek során, amely új tapasztalatokat és élményeket nyújtott minden résztvevő számára.

Kézi rajzra épített infografika adatokkal (a bemutató nyitóoldala) (készítette: Balázs Bori, Budapest I. Kerületi Szilágyi Erzsébet Gimnázium, 9. évfolyam)

Az erre való felkészülés során az első nagy munkát az adatok hiteles forrásokból való összegyűjtése jelentette. Ezt követően kellett egy koncepciót találni, amely alapján maga az előadás és a hozzá tartozó infografika elkészülhet. Amikor a képi megjelenítés fázisába került a feladat, a tanulók nagy lelkesedéssel élték ki a kreativitásukat a megvalósításban, mindemellett nagyban segítette őket átfogó infokommunikációs technológiai tudásuk.

Visszajelzéseik alapján a munka végére elégedettek és büszkék voltak a produktumukra, amely sok kellemes, de egyben küzdelmes munkaóra és munkanap után született meg. Nagy élmény volt számukra, hogy egy ilyen, saját készítésű infografika segítségével mutathatják be a versenyen az előadásukat, amely plusz motivációt nyújtott számukra. A kiválóan sikerült bemutatók és az elért szép eredmények hosszantartó pozitív élményként maradnak meg mind a diákok, mind a felkészítő pedagógusok emlékeiben. 

A bemutató előadás vázlatpontjai infografikában megjelenítve (készítette: Barakonyi Nina, Budapest I. Kerületi Szilágyi Erzsébet Gimnázium, 8. évfolyam)
Saját felmérésre épülő adatok közzététele infografikában alapvetően Excel-elemekből (készítette: Litkey Mátyás, Budapest I. Kerületi Szilágyi Erzsébet Gimnázium, 7. évfolyam)

Irodalom

  • Makádi M. – Horváth G. – Farkas B. P. (2013): Számítástechnikával támogatott prezentációs technikák a földrajztanításban. – In: Vizsgálati és bemutatási gyakorlatok a földrajztanításban (szerk.: Makádi M.). Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest. pp. 241–284. (link)
  • Siricharoen, W. V.  – Siricharoen, N. (2015): How Infographic should be evaluated? – ICIT 2015 The 7th International Conference on Information Technology. (link)
  • Brandbook.hu (2020): Infografika: Jelentése, előnyei és készítése. (link)

Kiemelt kép: Infografika az óceánok sorsáról PowerPoint prezentációban (készítette: Perényi Attila – Budapest I. Kerületi Szilágyi Erzsébet Gimnázium, 10. évfolyam)

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük