Módszertani műhely

Földrajzórából digitális szabadulószoba

TERJÉK DÓRA

VI. éves tanárszakos hallgató, ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet; dori.terjek@gmail.com

Amikor a játékosítás szóba kerül a különböző tanári fórumokon, sokaknak a színes, zenélő kvízjátékok jutnak eszébe, amiket ismétlésre és korábbi ismeretek felidézésre használunk elsősorban. Fontos azonban tudni, hogy a játékos feladatmegoldások sok más formában is lehetségesek, és kiváló tanulási lehetőséget is tartogathatnak. Közülük napjainkban a szabadulószoba az egyik legkedveltebb. 

Mi is az a szabadulószoba?

szabadulószoba olyan játék, amely során a résztvevőknek egy téma vagy történet köré fűzve több állomáson kihívásokat, feladatokat kell megoldaniuk, és ha az összes kihívást sikeresen teljesítik, akkor jutnak ki a „szobából”. Egy vagy több kihívás teljesítésével általában kódot vagy jelszót kell megszerezni, amelyek bemutatása a kijutás feltétele. A földrajzórán ilyen kihívások lehetnek például ábra-, térkép- és forráselemzési feladatok, topográfia feladat, de akár egy keresztrejtvény megfejtése is. Szabadulószobák készülhetnek teljesen analóg módon, papíron, de a digitális lehetőségek ebben a tekintetben is megkönnyíthetik a tanár felkészülését a tanítási órára. 

digitális szabadulószoba fogalma első hallásra idegenkedést válthat ki, hiszen ilyenkor sokan a telefonjukat magányosan nyomkodó gyerekekre asszociálnak, ami nem feltétlenül cél a földrajzórán. A digitális oktatás keretein belül az egyéni tananyagfeldolgozásra vagy a már tanultak felelevenítésére (ismétlésre) jó lehetőség egy online szabadulószoba. Ebben könnyű ellenőrizni a tanuló kijutását a szobából például azzal, hogy képernyőképet kell küldenie az utolsó, kijutást jelölő diával, vagy – furfangosabb társaság esetén – olyan képet, amin rajta van ő és a számítógép monitorja is, és látszik, hogy már kijutott. Az így szervezett szabadulószobának nagy előnye, hogy egy barátságos, érdekes felületen dolgozik a tanuló a saját tempójában, ráadásul azonnal visszajelzést kap a munkájáról, és van lehetősége javítani is.

Egy másik lehetőség, hogy a szabadulószoba feladatai online felületen oldhatók meg, viszont a feldolgozandó forrásokat nem illesztjük be a szabadulószobába, hanem a teremben helyezzük el (például állomások lehetnek: falitérkép, szakkönyv, diagram), vagy QR-kódokat teszünk ki a terembe, amelyek segítségével el lehet érni a forrásokat, és a sikeres kihívásteljesítés megmutatja, melyik kódhoz menjenek tovább. Ilyen esetben az eszközigény miatt jobb, ha a tanulók párban dolgoznak. Ez egyébként is ajánlott a szabadulószoba esetében, mert a diákok jobban szeretik, és tanárként nagyon izgalmas figyelni az együtt gondolkodásukat.

Tanulás szabadulószobával (fotó: Meskóné Sütő Ágnes)

Miért jó a szabadulószoba?

Az egyik nagy előnye a szabadulószobáknak, és általában a játékosított tanulásnak, hogy növeli a tanulók szaktárgy iránti érdeklődését, és a már fennálló motiváció intrinzikké formálásában is hatásos. Az is kimutatható, hogy a tanulás hatékonyabb egy jól összerakott szabadulószobán keresztül, és a tanulók tovább emlékeznek a tananyagra, mint a passzív tanulási módszerek esetében (Abdollahi, A. M. et al. 2021).  Huang, S.-Y. et al. (2020) kutatása rávilágít, hogy a szabadulószobák fejlesztik a tanulók problémamegoldó készségét és kritikus gondolkodását, valamit közvetve elősegítik az ok-okozati összefüggések átlátását is. Emellett kutatásukból az is kiderül, hogy a szabadulószobák használata megváltoztatta a diákok kudarchoz való hozzáállását, mivel az ilyen játékokban egy-egy kihívás többször megpróbálható, és a tanulók az egyéb tanórai tevékenységek során is kitartóbbak lettek a nehezebb feladatok megoldásában. Dietrich, N. (2018) kémiatanításon keresztül végzett kutatása alapján a tanulók úgy érzik a szabadulószobák segítségével könnyebben és hatékonyabban vesznek részt az órai munkában. A csoportban végzett feladat lehetővé teszi, hogy mindenki megmutathassa erősségeit, valamint a gyerekek szaknyelvi és általános kommunikációs hatékonyságáról is képet kaphat a pedagógus. Egy spanyol földrajzi tanártovábbképzésen levezetett szabadulószobás feladatoknak is az volt a tapasztalata, hogy az ilyen felületek tanulóközpontúságuk miatt kiváló lehetőséget biztosítanak az érdeklődés felkeltésére, valamint mivel többféle forrást meg lehet bennük jeleníteni, több intelligenciaterület bevonására alkalmasak egy tanóra során (Santos, M. et al. 2019). 

Hogyan csinálhatunk szabadulószobát?

A szabadulószobák elkészítésére több online felületen is van lehetőség. Az egyik ilyen a Google Űrlapok, amely elsőre a legjobb opciónak tűnhet ismertsége miatt. Azonban ha kipróbált és tematikus szabadulószobát szeretne valaki készíteni, akkor érdemes megismerkedni a Genially nevű alkalmazással. Ez az applikáció nem kizárólag oktatást támogató eszköz, ebből következően nagyon sok előre elkészített sablon közül tudunk válogatni. Ez az applikáció hasznos lehet kvízek (pl. ez) vagy térképi játékok (pl. ez) készítéséhez is. Ami igazán egyedi benne, az a szabadulószobák előre elkészített felülete, ahol a sablonokon keresztül könnyen megismerhetjük az ilyen játékok logikáját, és egy-két játék összeállítása után bele lehet vágni a teljesen egyedi szabadulószobák elkészítésébe is. 

A következőkben a szabadulószobák lehetőségeit három példán mutatom be: az első egy ismétlésre szánt munka, a másodikat online anyagfeldolgozásra készítettem, a harmadik pedig az iskolánk turisztikai nyílt napjára készült kedvcsinálóként. 

Ismétlő feladat digitális szabadulószobában

Az ismétlő feladat témáját a digitális oktatás egyik órája ihlette, amikor képernyőképet kértem az órai munkáról, és több tanuló elfelejtette bezárni a párhuzamosan játszott számítógépes kalandjátékot. Ebből inspirálódva jutottam arra, hogy érdemes lenne a két dolgot összekötni, és a földrajzóra anyagába be kellene vonni a játékokat. Olyan elemeket építettem be a játékba, amelyek részben a tudás ellenőrzésére szolgálnak, részben pedig az elsajátított tananyag alkalmazására bíztatják a tanulókat. A szabadulószoba négy akadályból áll, amelyek leküzdése során a kitöltők városföldrajzi kérdések helyes megválaszolásával drágaköveket tudnak megszerezni.

Városföldrajzi ismereteket ellenőrző feladat (képernyőfelvétel)

A drágakövek egy kardot egészítenek ki, amivel le kell küzdeni a sárkányt, aki a virtuális várost fenyegeti. A „Föld drágakő” megszerzéséért a tanulóknak tárgyi tudásukat kell bizonyítaniuk a témában. A „levegő drágakő” megszerzése érdekében a településrészek és a településtípusok felismerése, valamint a telepítőtényezők értelmezése a feladat fényképek alapján. A „víz drágakövet” a földrajzi atlasz segítségével lehet megszerezni, ennek a feladatnak kifejezett célja a térképi jelkulcs, a szójegyzék és a keresőhálózat használata. A „tűz drágakőre” ismét feleletválasztós kérdések megoldásával lehet szert tenni.

Drágakövek megszerzése a szabadulószobában (képernyőfelvétel)

Ha a tanulók mind a négy drágakővet megszerezték, akkor a szabadulószobából való kijutásért meg kell küzdeniük a sárkánnyal. Amikor egy-egy tanuló kijutott, képernyőképet kellett küldenie. A tanulók örültek annak a megoldásnak, hogy hibázás esetén újra megválaszolhatták a kérdéseket. Kértem őket, hogy írják le a kihívások közben felmerült tartalmi kérdéseiket, amiket utólag együtt átbeszéltünk, ezáltal én is tisztább képet kaptam a tanulók tudásáról. 

Szabadulószoba a várostípusok feldolgozásához

Új tananyag feldolgozása digitális szabadulószobában

Az ismétlő feladat sikerén fellelkesedve egy digitális órát is kiváltottam szabadulószobával az élelmiszerválság témakörben, amelybe már forrásfeldolgozás is került részben a tankönyvből megszerezhető ismeretekre, részben pedig beillesztett forrásokra (videóra, infografikára, térképre) építve. Ebben az esetben a téma a megújuló energia volt, főleg azért, mert a következő, online körülmények között közösen feldolgozott tananyag a városok fenntarthatóságának kérdése.

Küldetésválasztó felület a szabadulószobában (képernyőfelvétel)

A téma első akadályának leküzdéséhez egy élelmiszerpazarlást bemutató infografikát kell tanulmányozni, aminek értelmezésében igaz-hamis kérdések segítenek. A második akadály egy tematikus térképen keresztül megismerteti az élelmiszerválság gócpontjait és kialakulásának okait. A harmadik próba teljesítéséhez egy Euronews riportot kell megnézniük a tanulóknak, amely a tematikus térkép után a valóság talajára helyezi az élelmiszerválság témakörét. 

Az élelmiszerválság témakörét feldolgozó szabadulószoba egy feladata (képernyőfelvétel)

Szabadulószoba az élelmiszerválság témájának feldolgozásához

Szabadulószoba mint kedvcsináló

A harmadik példa nem illeszthető a földrajz kerettanterv elvárásaihoz, az iskola (ahol a tanítási gyakorlatomat végzem) turisztikai tagozatára jelentkező nyolcadik osztályos diákoknak készült annak érdekében, hogy lássák milyen jellegű ismeretanyagot foglal magába a képzés. Ettől függetlenül Magyarország földrajzának  bevezető óráján használható, hiszen nagyon jól megmutatja a tanulók előzetes ismereteit. A fókuszcsoport miatt „utazós” témát terveztem. A szabadulószoba során öt akadályon kell átjutni, hogy a történet hőse, Sanyi kijuthasson a lakatlan szigetről. Az első akadály során a tanulóknak a földrajzi ismereteikről kell számot adniuk. A második akadály egy látványosságokat bemutató videó után tájékozottságot és figyelmet ellenőriz. A harmadik kihívás a népszerű turisztikai célpontokra fókuszál, a negyedik próba  pedig a programturizmust is bevonja a témák közé. A kijutáshoz ezen kívül még arra van szükség, hogy a tanuló be tudja azonosítani az államalapítás ünnepének időpontját, ami a képzésben nagy figyelmet élvező téma.

Magyarország turisztikai értékei szabadulószoba (képernyőfelvételek)

Turisztikai szempontú szabadulószoba

Néhány gyakorlati tanács az online szabadulószobák alkalmazásához

  • A digitális eszközök gyorsasága és az internetkapcsolat minősége befolyásolja, hogy milyen gyorsan lehet kijutni egy-egy szabadulószobából, így ellenőrzésre nem ajánlott ez a platform, sokkal inkább ismétlésre, összefoglalásra alkalmas.
  • Ha van visszatérő szereplő a földrajzórán (pl. gyakran Sanyi a példamondataink alanya), akkor ezt érdemes belefűzni a szabadulószobába.
  • Előnyös, ha a szabadulószoba tematikájához tudnak kapcsolódni a tanulók, akár a téma miatt (mint a sárkányos játék esetében), akár a megjelenő elemekben, például Sanyi minden sikerélménykor népszerű táncmozdulatokat mutat be. 
  • A szabadulószoba kezelése és feladatai könnyebben átláthatók, ha az interaktív elemek (= gombok) animáltak, például ugrálnak vagy változtatják a színüket. 

Kellemes kalandozást és szabadulást kívánok!

Irodalom

  • Abdollahi, A. M. – Masento, N. A. – Vepsäläinen, H. – Mijal, M. – Gromadzka, M. – Fogelholm, M. (2021): Investigating the effectiveness of an educational escape game for increasing nutrition-related knowledge in young adolescents: A pilot study. – Frontiers in Nutrition 8. https://doi.org/10.3389/fnut.2021.674404
  • Dietrich, N. (2018): Escape classroom: The leblanc process—an educational “Escape game.” – Journal of Chemical Education 95. 6. pp. 996–999. https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.7b00690 
  • Huang, S.-Y. – Kuo, Y.-H. – Chen, H.-C. (2020): Applying digital escape rooms infused with science teaching in elementary school: Learning performance, learning motivation, and problem-solving ability. – Thinking Skills and Creativity 37. 100681. https://doi.org/10.1016/j.tsc.2020.100681 
  • Santos, M. J. – Miguel, M. – Queiruga-Dios, A. – Encinas, A. H. (2019): Looking for the antidote for contaminated water: Learning through an escape game. – Advances in Intelligent Systems and Computing. pp. 217–226. https://doi.org/10.1007/978-3-030-20005-3_22 

Kiemelt kép forrása: Flickr

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük