Módszertani műhely

Amerika földrajzának összefoglalása

MORVAINÉ SZABÓ EDIT

Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola                             Vasvári Pál Tagintézménye; morvaine.edit68@gmail.com

Célcsoport: 7. évfolyam

Az óra témája: Az amerikai kontinens

Óratípus: összefoglaló, rendszerező óra

Az óra cél- és feladatrendszere

 • A tanulók tájékozottságon alapuló ismereteinek felidézése az amerikai kontinensről és ezek bővítése az egész témakör feldolgozása során.
 • Tudják meghatározni a kontinens tényleges és viszonylagos földrajzi helyét a Földön.
 • Korábbi tanulmányaik alapján jellemezzék a kontinens partvonalát, példákkal igazolják az állításaikat.
 • A földtörténeti összefüggések segítségével határozzák meg a kontinens nagytájait, keressék meg az atlaszban és mutassák meg falitérképen, kontúrtérképen. Ezekre támaszkodva építsék fel saját világukat a földrész adta lehetőségekről.
 • Legyen az gazdasági, kulturális, filmtörténeti, gasztronómiai vagy bármilyen más érdeklődésükből fakadó.

Az óra didaktikai feladatai: motiválás, a tanulók előzetes ismereteinek felidézése, új ismeretek szerzése, analizálás, szintetizálás, ok-okozati összefüggések felismerése, rendszerezés, rögzítés.

Tantárgyi kapcsolatok

 • Természetismeret – kontinensek partvonala
 • Történelem – a „fiatal” kontinens, Amerika felfedezése
 • Biológia – az emberi rassz eredete, kialakulása biológiai és környezeti hatásokra
 • Rajz- és vizuális kultúra – amerikai filmek, rajzfilmek, animációs filmek
 • Technika – háztartástan, gasztronómia; informatika – Szilícium-völgy, Apple
 • Testnevelés- és sport – világrekordok, olimpikonok
 • Osztályfőnöki – boldogságórákhoz kapcsolódó témák beágyazása a tananyagokba.

Óraterv (link)

Prezentáció (link)

Amerika népességének alakulását ismert emberek arcképcsarnokával társítottuk. (fotó: Morvainé Szabó E.)
A gasztronómia és a földrajz élményszerű összekapcsolása (fotó: Morvainé Szabó E.)

Megjegyzések

1. Kooperatív csoportok kialakítása – Véletlenszerű. Azért nem tartom fontosnak most az általam differenciáltan kialakított csoportok létrehozását, mert bár a produktum közös, az értékelés egyéni és csoportos is. Azon van a hangsúly, hogy ki mire emlékszik, valamint, hogy egymást segítsék a tanulók az egyéni ismereteikkel. Olyan ez, mint egy ötletbörze. Az összefoglaló órákon azért alkalmazom ezt a munkaformát előszeretettel, mert érvényesül a kooperatív tanulás minden feltétele: az építő egymásra utaltság, az egyéni felelősség, egyenlő részvétel és a párhuzamos interakció.

2. Hatalmas témakör – kevés idő – Számos munkaforma áll rendelkezésünkre a földrajz tanítása során. Más órákon alkalmazom valamennyit, az adott téma feldolgozásához a legmegfelelőbbet. De nyilván nem ezért szeretem tanítani. Hanem azért, mert a lexikális tananyagon túl megszámlálhatatlan lehetőségem van felkelteni a tanulók érdeklődését. Akár a tantárgyi koncentrációt figyelembe véve vagy azon túl. A tanulás sikerének egyik feltétele az ismeretek kapcsolása és memorizálása. Arra törekszem, hogy minél könnyebben, minél több információ maradjon tartósan meg a gyerekek emlékezetében.

3. Színek – tanulók – Azért fontos, hogy mindenki saját színnel dolgozzon, mert így nyomon követhető, ki-ki mennyi ismerettel járult hozzá a közös produktumhoz. Az óra végén pontra váltjuk a beírt tényanyagot és ez alapján értékelünk.

4. A szókártyákat én készítettem, lamináltam. Minden kontinenshez, az éghajlathoz, a termesztett növényekhez.

Szókártyakészlet a szaktanteremben (fotó: Morvainé Szabó E.)
Szókártyák a mágnestábla térképén (fotó: Morvainé Szabó E.)

Reflexió: A földrajz tanítása régen és ma – Földrajz ezért szeretlek

Több mint húsz éve vagyok a tanári pályán. Tanítottam egy térképpel és egy krétával. Használtam írásvetítőt, „asztalterítőt” – a gyerekek szurkosvászonnak nevezték, mert az illata arra hasonlított. Voltak szókártyáim, amit minden évben újra kellett filccel írni. Óráról órára cipeltem a sok eszközt és arról álmodoztam, milyen jó lenne egy bevásárló kocsi, amibe minden belefér, mert leszakad a karom.

11 évvel ezelőtt új tagintézmény-vezetőnk lett, aki megengedte egy földrajz szaktanterem kialakítását. Már az ajtó fölötti cégér elárulja hová lép be a látogató. Ez most a földrajz szentély. Térképek, kőzetek, ásványok, szuvenírek birodalma. Ma is használom a matuzsálem korú eszközöket, mert a gyerekek szeretik (az ötödikesek az írásvetítőre gyakran rácsodálkoznak, nem tudják mi az, csak ha bekapcsolom). Mindez kiegészült a 21. századi technikával, technológiával: az internettel, az IKT-s eszközökkel, okostelefonokkal, digitális feladatokkal, amelyek sokkal érdekesebbé és könnyebbé teszik a tanulást.

A tanulók nagy örömére minden földrajz és természetismeret órán ebben a teremben dolgozunk. (fotó: Morvainé Szabó E.)

Az óravázlat, amit most közreadok egy régi tagozatos (matematikát emelt óraszámban tanuló) osztály foglalkozása némi kiegészítéssel. Ez a fajta kooperatív munkaformás összefoglaló óra csak akkor alkalmazható, ha a tanulók ismeretanyaga megfelel a követelményeknek. Most van olyan osztályom, akiknél ezt nem merném bevetni. 

A feladat megoldására kevesebb, az ellenőrzésre kétszer annyi időt szánunk. Az ablak felrajzolása és kinyitása néhány pillanat, a kitekintés pedig pörgős. A csoport minden tagja egyszerre dolgozik, bármelyik ablakba írhatnak a saját színükkel. Az egymás által beírt ismereteket megbeszélhetik, új témákat társíthatnak hozzá. 

Az ellenőrzés több időt vesz igénybe. Figyelniük kell a megoldásokra. Aki emlékszik, hogy beírta az információt, ki kell pipálnia, hogy az később pontot érjen. A megoldás elhangzik szóban vagy szókártya kihelyezésével a táblán, vagy interaktív feladat megoldása során. Ablakonként összesítjük a csoport és az egyén által elért pontokat, így az összesítésnél nincs kavarodás. Az egész óra pontos és kitartó figyelem koncentrációt igényel, ezért jó képességű osztályban javaslom megvalósítását.

Térképmunka a földrajzórán (fotó: Zámbó János Miklósné)

Amiért a legjobban szeretem tanítani: szerintem nincs még egy olyan tantantárgy, amit annyi más területhez lehet kapcsolni. Ahol maximálisan érvényesül a tantárgyi koncentráció és más kapcsolódási pontok. Ezt a gyerekek is hangoztatják és a kollégák is elismerik, amikor a tanulók erről áradoznak.

Néhány példa a teljesség igénye nélkül, nem csak Amerikához kapcsolódva:

 • a gyerekek kedvence és első helyre teszik a gasztronómiával való összekapcsolást. Magyarországnál elkészítjük nemzeti ételeinket, a malomipar tanulásánál mindenki puliszkát hozott, Németországban „hamburgert ettünk”, Olaszországban pizzát, milánói makarónit;
 • filmekkel való társítás: filmajánló, esetleg mozidélután megszervezése: Sahara (1983) – az olaj, a hagyomány, Rio – a brazil esőerdő védelme, Oroszlánkirály (szavannaéghajlat), Pocahontas (Amerika felfedezése, az arany a kukorica) stb.;
 • a boldogiskola programmal való egyezés: hátrányos helyzetű, elmaradott területek – gettó, favela (Amerika), bászti (India): hála gyakorlása;
 • társadalomföldrajz tanításánál: társas kapcsolatok gyakorlása…
 • legek, érdekességek, amelyek után a tanulók nyomoznak és kiselőadásokat készítenek (Niagara-vízesés, Titicaca-tó, amerikai autógyártás története stb.);
 • a művészetekhez, építészethez való viszonyulás (Tadzs Mahal története, Akropolisz, Ausztrál operaház stb.);
 • sport: a fiúk általában a labdarúgást és a Forma-1-et említik, a lányok az olimpiát; 
 • mindig a tananyag hozza a lehetőségeket, az ötleteket; azok a legjobbak, amelyeket a gyerekek mondanak, a saját tapasztalásuk, élményeik alapján.

Felhasznált források

 • OFI Kísérleti tankönyv Földrajz 7. évfolyam                   
 • OFI Kísérleti tankönyv Földrajz munkafüzet 7. évfolyam
 • Okos doboz, LearningApps és WorldWall feladatok az internetről
 • Prezentációban szereplő videó (Gombos E. 2020: 25 dolog, amin meglepődsz Amerikában!) – link

A zsűri véleménye a pályamunkáról: Az általános iskolai tananyagból az amerikai kontinens összefoglalását feldolgozó óravázlatot a kidolgozott segédeszközök gazdagsága miatt különdíjban részesítjük.

Kiemelt kép: A tájak nevének a megfelelő helyre történő kihelyezése mágnestáblán kontúrtérképre (fotó: Zámbó János Miklósné)

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük