Módszertani műhely

Pályaorientációt fejlesztő földrajzi feladatok 3.

Pályaorientáció fejlesztése pályázatírással és vállalkozástervezéssel

MOLNÁR TAMÁS IMRE

földrajz – történelem szakos tanár, mti.tanar@gmail.com

Nagyon sok olyan részterülete van az életnek, amelyre nem, vagy csak kevéssé készít fel a köznevelési rendszer. Ilyen például a pályázatírás és a vállalkozások világának ismerete. Mindkét terület olyan készségek elsajátításához vezetheti a diákokat, amelyekkel fejlődhet az önállóságuk a családban és a munkaerőpiacon egyaránt, és amelyek segítségével önállóan döntéseket hozó, azokat kivitelezni képes emberekké válhatnak. Az alábbi feladatok ehhez a kívánt attitűdhöz való eljutás segítését tűzik ki célul.

1. feladat. Csatlakozz a céghez!

 • Feladat helye a tananyagrendszerben: 7. évfolyam, Afrika és Amerika földrajza, Amerika természetföldrajza
 • Tartalmi kulcsfogalmak: Brazil-felföld, Amazonas-medence, Andok, Nagy-Antillák, Sziklás-hegység, Appalache, Kanadai-ősföld, Dél-Amerika, Közép-Amerika, Észak-Amerika
 • Fő fejlesztendő terület: gondolkodási képesség
 • Egyéb fejlesztendő terület: munkavállalói, innovációs és vállalkozási kompetencia
 • Feladat célja: megadott földrajzi tájak jellemző tulajdonságainak kiemelése, kategorizálásának fejlesztése, topográfiai ismeretek mélyítése
 • Munkaforma: egyéni munka
 • Módszer: pályázatírás 
 • Időkeret: 15 perc
 • Eszközök: földrajzi atlasz, toll, füzet

Feladatleírás

Jelentkezz egy álláshelyre valamely megadott földrajzi táj nevében! A pályázatod tartalmazza a következőket:

 • a cég melyik részlegéhez szeretnél jelentkezni (az a kontinensrész, amelyikhez tartozik a választott táj);
 • milyen pozíciót szeretnél betölteni (a földrajzi képződmény típusának megnevezése);
 • tulajdonságok, amelyek alkalmassá tesznek téged a feladatra (a képződmény rövid jellemzése);
 • szakmai tapasztalatok (amennyiben korábbi földtörténeti időkben is létező képződményről van szó, fogalmazd meg azt is, mint szakmai tapasztalatot!).

Egy lehetséges megoldás

 • Választott táj: Andok
 • Alábbi pályázatommal jelentkezek a betöltendő állásra a céghez.
 • A cégen belül a dél-amerikai részleghez kívánok csatlakozni.
 • Munkakör szerint a gyűrthegység pozíciójára jelentkezem.
 • Tulajdonságaim, képességeim: fiatal vagyok, még élesek a vonásaim, nem kerekedtek le. De a külsőmön túl a belső értékeim is fontosak. Ég bennem a tűz, néha még ki is tör rajtam ez a belső energia. Amennyiben egy problémával szembesülök, nem vetődök át rajta, hanem nekigyürkőzök a feladatoknak, és általában én kerekedek felül. Ilyen esetekben azt érzem, hogy a jóleső érzéstől mintha egy kicsivel nagyobbra is nőnék.
 • Szakmai tapasztalataimat nézve pályakezdőnek számítok.

Értékelés: szóbeli tanári értékelés az elkészült pályázattal kapcsolatban, kiemelve a feladatleírásban elvárt részeket és az alábbi szempontokat: a tartalmi kategóriák használata; a jelentkezés logikus felépítése; a földrajzi fogalmak szakszerű használata.

A feladat kapcsolódása a pályaorientációhoz: a diákok munkaerőpiaci ismereteket szerezhetnek a feladat által, megismerhetik és használhatják az álláspályázatok egy egyszerűsített sémáját.

2. feladat. Tervezz vállalkozást!

 • Feladat helye a tananyagrendszerben: 10. évfolyam, Magyarország – helyünk a Kárpát-medencében és Európában, Magyarország természeti és társadalmi erőforrásai, A természeti és társadalmi erőforrások jellemzése
 • Tartalmi kulcsfogalmak: természeti érőforrások, vállalkozás, pitch, profit, konkurencia, piac, fogyasztó, költségvetés
 • Fő fejlesztendő területek: hatékony nyelvi kommunikáció, munkavállalói, innovációs és vállalkozási kompetencia
 • Egyéb fejlesztendő terület: természettudományos és technikai kompetencia
 • Feladat célja: a hazai természeti erőforrások vizsgálatával elmélyíteni az ismereteket és azokat felhasználva egy vállalkozás ötletének egyszerű megtervezése; modern vállalkozói technikák és készségek megismertetése a tanulókkal, a vállalkozói attitűd alakítása.
 • Munkaforma: csoportmunka (5 csoport)
 • Módszer: vállalkozás tervezés, előadás (pitch)
 • Időkeret: 20 perc feladat kiadása, 45 perc előadásokra és zsűri visszajelzéseire (plusz tanórán kívüli munkák)
 • Eszközök: tankönyv, atlasz, okoseszköz internethozzáféréssel, értékelő sémák, projektor, mutatópálca, tervezetek egyéni szemléltető eszközei

Feladatleírás

Csoportokba rendeződve (4-5 fős csoportok) hazánk valamely természeti erőforrását alapul véve fel kell építeni egy vállalkozás egyszerű tervét, amit azután elő is kell adni pitch formájában egy zsűri előtt, akik a megadott szempontokat mérlegelve döntenek a vállalkozások értékéről.

Mi is a pitch? Egy napjainkban nagyon népszerű előadási forma, aminek célja, hogy meghatározott időkeretben meggyőzze a hallgatóságot, érdemes anyagilag támogatni az ötletet. Bővebben itt olvashatsz a témáról.

 1. Találjatok ki egy vállalkozást a földrajzi atlaszban lévő Magyarország domborzata, vizei és ásványkincsei térkép által bemutatott természeti erőforrásokra építve! Tervezzétek meg a vállalkozást a megadott szempontok figyelembevételével (kb. 4000–6000 karakter terjedelem)! Az arra kapott tanári visszajelzésig ne kezdjetek a szóbeli előadás kidolgozásába!

Szempontok a vállalkozási terv készítéséhez:

 • természeti erőforrások felhasználása – mennyire hangsúlyos része a tervezetnek?
 • pénzügyi életképesség – a vállalkozás profitértéke haladja meg a kiadások mértékét;
 • a piac vizsgálata
  • fogyasztóbázis vizsgálata (várható kereslet felmérése);
  • kockázati tényezők mérlegelése (pl. konkurencia felmérése);
 • teremtsen munkahelyeket! (minél többet, lehetőleg hátrányos helyzetű régiókban);
 • kreatív tényezők (különleges vállalkozási forma, nem mindennapi termék vagy szolgáltatási kör).

2. Az írásbeli terv értékelése és az esetleges korrekciók után kezdjétek el a pitch kidolgozását! 

A pitch értékelésének szempontjai:

 • időkeret betartása (4 perc);
 • szemléltetés (PPT, tervrajz, termékmodell, promóciós anyag stb.);
 • előadás minősége (megjelenés, nyelvhasználat, strukturáltság);
 • mennyire sikerült eladni az ötletet
  • érvek erőssége;
  • kreativitás.

Az előadások alatt az osztályközösség jegyzeteli a hallottakat a megadott táblázatban.

Érvgyűjtő táblázat (szerk. Molnár T. I.)

Elvárandó teljesítmény, megoldás: a tanulók munkájában jelenjenek meg hangsúlyosan a hazai természeti erőforrások, mint a vállalkozások alapjai. Alaposan megtervezett vállalkozási ötletek készüljenek, mind az írásbeli, mind az előadói fázisban, emellett feleljenek meg a feladatismertetésben megadott szempontoknak. A pitch formai kereteinek betartása.

Értékelés: az írásbeli tervezeteket a szaktanár értékeli. Az előadásokat a diákok egy zsűri előtt mutatják be, ezzel is közelebb hozva a modern üzleti előadások légkörét a tanulókhoz. A zsűri állhat szaktanárokból, de külső vendéget is érdemes hívni (előnyös, ha vállalkozó vagy a startupok világában természetesen mozgó szakember), így különböző nézőpontú visszajelzéseket is kaphatnak a diákok. Emellett a zsűri tagjai értékelőlapok segítségével állítják fel a sorrendet az előadások között, melyben a csoportokra vonatkozó egyéni visszajelzések megírására is van lehetőségük. 

Értékelési táblázat (szerk. Molnár T. I.)

A feladat kapcsolódása a pályaorientációhoz: a diákok a feladat által bepillanthatnak a modern vállalkozói létforma aspektusaiba, munkaerőpiaci ismereteket szerezhetne (pl. hogyan épül fel egy vállalkozás, milyen szempontokat kell figyelembe venni egy ötlet megvalósításánál), emellett vállalkozási és kezdeményező készség terén is tapasztalatokat szerezhetnek.

3. feladat: Pályázz az önkormányzatnál!

 • Feladat helye a tananyagrendszerben: 10. évfolyam, Magyarország – helyünk a Kárpát-medencében és Európában, A magyarországi régiók földrajzi jellemzői
 • Tartalmi kulcsfogalmak: motivációs levél, pályázat, önkormányzat, munkavállalás, lakóhely
 • Fő fejlesztendő terület: munkavállalói, innovációs és vállalkozási kompetencia
 • Egyéb fejlesztendő terület: társadalmi részvétel és felelősségvállalás
 • Feladat célja: a tanuló egy kitalált élethelyzetben szerezzen tapasztalatokat a munkavállalással kapcsolatos nehézségek leküzdésében, hivatalos pályázatok ismeretében és az azokhoz kapcsolódó dokumentumok kitöltésében.
 • Munkaforma: egyéni munka
 • Módszer: motivációs levél írása, pályázati űrlap kitöltése
 • Időkeret: 20 perc
 • Eszközök: pályázati űrlap, toll, papír, földrajzi atlasz, okoseszköz internethozzáféréssel

Feladatleírás

Alaphelyzet: tanulmányaidat befejező (válaszd a hozzád legközelebb álló hivatást) fiatal vagy, hazánk egy hátrányos helyzetű régiójának egyik kistelepülésén (te döntöd el, hogy hol) élsz, ahol kevés a munkalehetőség, és eddig nem kaptál végzettségednek megfelelő állást. Viszont a szerencse rád mosolygott, és Budapesten, a lakóhelyedtől távol (minimum 60 km-re) sikerült munkát szerezned. Így kénytelen vagy albérletbe költözni, a lakhatásodra szánt forrásod kiegészítésére pedig támogatást igényelsz az önkormányzatnál.

Fogalmazz meg egy motivációs levelet, amiben megindokolod, miért vagy jogosult lakhatási támogatásra! A levélben térj ki az alábbiakra:

 • részletezd, mely tényezők és körülmények indokolják a támogatásra való jogosultságodat!
 • indoklásod tartalmazza, hogy milyen szempontból hátrányos helyzetű a régió, ahol jelenleg élsz (hivatkozz valós gazdasági, munkanélküliségi adatokra!);
 • mely földrajzi, közlekedési tényezők nehezítik az esetleges ingázást a jelenlegi lakóhelyed és a munkahelyed között? (használd az atlasz Magyarország közlekedésével kapcsolatos térképét vagy valamelyik online térképes alkalmazást!);
 • amennyiben felmerül, hogy milyen kompromisszumokat vagy hajlandó elfogadni cserében a lakhatási támogatásért (pl. bizonyos ideig helyben lakás és munkavállalás, közösségi tevékenység a leendő lakóhelyért stb.).

Töltsd ki figyelmesen a feladatleíráshoz mellékelt pályázati űrlapot, összhangban a motivációs levél tartalmával (melléklet)!

Elvárandó teljesítmény, megoldás: 

 • a tanuló a motivációs levélben egy reális élethelyzetet fessen le, személyiségéhez illeszkedjen a választott hivatás;
 • térjen ki a feladatleírásban szereplő valamennyi szempontra; 
 • érvei (földrajzi, illetve személyes jellegű érvek egyaránt) legyenek meggyőzők, azokat támassza alá hiteles adatokkal (forrásmegjelölésel);
 • a pályázati űrlapot maradéktalanul töltse ki, az legyen összhangban a motivációs levélben leírt tartalmakkal.

Értékelés: a tanár írásban értékeli a feladatmegoldást, megállapítja a pályázatok eredményét, és kihirdeti az elnyert támogatásokat jeles érdemjegyek formájában.

Feladat kapcsolata a pályaorientációhoz: a munkaerőpiaci ismereteket fejleszti későbbi pályakezdésnél, a pályázatok megírásánál nyújt segítséget az életút folyamán bármikor felhasználhatóan, valamint hozzászoktatja a tanulókat a lehetőségek kiaknázásához.

4. feladat: Készítsetek európai uniós pályázatot!

 • Feladat helye a tananyagrendszerben: 10. évfolyam, A társadalmi-gazdasági fejlődés regionális különbségei Európában, Az Európai Unió, A területi fejlettség különbség jellemzői, az eltérő gazdasági fejlettség okainak feltárása; a regionális politika lényegének megértése
 • Tartalmi kulcsfogalmak: barnamezős beruházás, munkahelyteremés, uniós pályázat
 • Fő fejlesztendő fő terület: munkavállalói, innovációs és vállalkozási kompetencia
 • Egyéb fejlesztendő terület: társadalmi részvétel és felelősségvállalás
 • A feladat célja: egy tipikus tájon az elhagyatott gyárépület funkcióváltásának megoldása, a diákok megismertetése az Európai Unió egyik pályázási formájával, pályázás leegyszerűsített változatának gyakorlása, helyi szintű problémák megoldása.
 • Munkaforma: csoportmunka
 • Módszer: pályázatírás, áttervezés
 • Időkeret: 25 perc
 • Eszközök: füzet, toll

Feladatleírás

Üzlettársaiddal észreveszitek egy pályázati honlapon, hogy az Európai Unió pályázatot hirdet Elhagyatott gyárépületek funkcióváltására rozsdaövezetekben címmel. A településetek határában van egy ilyen objektum, amiben fantáziát láttok. Fogalmazzatok meg egy pályázatot, amiben kitértek arra, hogy:

 • milyen típusú vállalkozásban gondolkoztok;
 • milyen helyi jellegű problémát orvosolna a beruházásotok;
 • hány munkahelyet teremtene;
 • milyen (esetleges) hosszútávú céljaitok vannak;
 • mekkora összegre pályáztok.

Elvárandó teljesítmény, megoldás: a feladatmegoldás legyen a pályázat formai követelményeinek megfelelő; fogalmazza meg konkrétan a pályázat célját, vázoljon fel egy olyan gondolati modellt, amiben egy problémával küzdő település és egy elhagyatott, de még funkcióváltásra felhasználható gyárépület szerepel, és a vállalkozásötlet kínáljon megoldást a helyi közösség leírt problémájára. Emellett a megoldásként benyújtott pályázat tartalmazza a feladatleírásban elvárt szempontokat is.

Értékelés: a tanár írásban értékel a feladatleírásban megadott szempontoknak megfelelően, kiemelve a pályázatok előnyös oldalait, különösen a jó problémafelvetést és az arra válaszul adott jól modellezett megoldási tervet. A legjobb pályázatokat kihirdeti az osztály előtt és jutalmazza.

Feladat kapcsolata a pályaorientációhoz: a feladat a munkaerőpiaci ismeretek köréből egy különleges típussal, az európai uniós támogatások rendszerével ismerteti meg a diákokat. Sokak számára ez a típusú támogatási forrás egy távoli, magánszemélyeknek vagy cégeknek elérhetetlen pályázati formának tűnik, holott a szervezet ilyen célközönségnek is hirdet pályázatokat.

Felhasznált irodalom

 • Makádi M. (2019): Kompetenciafejlesztő feladattár a földrajz tanítás-tanuláshoz. – ELTE TTK FFI – EKE OFI. Budapest, pp. 15–16.
 • Molnár T. I. (2020): A pályaorientáció és a földrajz tantárgy kapcsolata. Szakdolgozat. – ELTE TTK FFI. Budapest, pp. 28–46.

Kiemelt kép: Pénzügyi tervezés (forrás)

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük