Kitekintő

Munkaerőpiaci tükör

ÜTŐNÉ DR. VISI JUDIT

Oktatási Hivatal, judit.uto.visi@gmail.com

A társadalomföldrajz oktatása mindig is szorosan összekapcsolódott az aktuális társadalmi-gazdasági folyamatok bemutatásával, és megkívánta, hogy a pedagógus naprakész legyen a tanulók számára is érdekes gazdasági, társadalmi eseményekkel kapcsolatos adatokban. Még inkább így van ez napjainkban, amikor az interneten keresztül azonnal értesülhetünk a hazánkban, Európában vagy akár a világ távoli pontján történt gazdasági vagy társadalmi eseményekről illetve ezek következményeiről. 

A földrajzoktatást szabályozó dokumentumok is hangsúlyozzák, hogy a földrajz jelen társadalmi-gazdasági folyamatait állítja a vizsgálódás középpontjába, fontosnak tartja, hogy a tanulók felismerjék az iskolában elsajátított ismeretek gyakorlati felhasználását a mindennapi élet folyamatinak megértésében. Ennek a célkitűzésnek a megvalósításához szeretne segítséget, ötletet adni ez a rövid szakmai ismertető, amiben két elektronikus folyóiratra szeretném felhívni a kollégák figyelmét. 

Munkaerőpiaci Tükör évkönyvsorozat a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont kiadványa, amely az MTA Közgazdaság-tudományi Intézete és az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával 2000-től jelenik meg. A kötetek célja a magyarországi munkapiac és foglalkoztatáspolitika aktuális jellemzőinek bemutatása, amelynek minden évben más-más téma áll a középpontjában. A 2019-ben megjelent legutolsó kötete a fiatalok munkaerőpiaci helyzetének elemzésével foglalkozik. A kötetet úgy  állították össze, hogy az a szakemberek széles köre – köztük az oktatási intézményekben és a kutatóintézetekben dolgozó kollégák – számára is jól használható, értékes információkkal szolgáljon. A kiadványok a rendelkezésre álló statisztikák, elméleti kutatások és empirikus elemzések alapján közérthető formában, jól áttekinthető szerkezetben mutatják be a magyarországi munkapiaci folyamatok jellemzőit és belső összefüggéseit. 

A 2019-ben megjelent legutolsó kiadvány hat fő részből áll. 1. A magyarországi munkapiac 2018-ban című fejezetben általános képet kaphatunk a munka világának hazai jellemzőiről. A 2. Közelkép című fejezet a fő témáról, a fiatalok munkaerőpiaci helyzetéről szól.  A Közelkép fejezetei a középfokú oktatástól az első munkahelyekig tekintik át a fiatalok munkapiaci helyzetének főbb kérdéseit. A 3. fejezetben a munkapiaccal kapcsolatos szakpolitikai döntéseket, a szabályzók változásait foglalták össze. A pedagógus kollégák számára érdekes lehet a szakképzési törvény módosítását, a módosítások társadalmi vonatkozásait elemző írás.

A földrajtanárok számára a 4. Statisztikai adatok című fejezet különösen érdekes lehet. Ebben részletes információt kaphatunk a rendszerváltozás óta eltelt időszak alapvető gazdasági, demográfiai, munkaerőpiaci folyamatairól, de akár a bérek alakulásáról, az oktatás helyzetéről, a regionális különbségek jellemzőiről és a migrációról is. A hazai adatsorok mellett néhány mutató esetében nemzetközi összehasonlítást is találunk. A fejezet táblázatai és ábrái az alattuk szereplő linkek segítségével Excel-formátumban le is tölthetők. Érdeklődő, versenyre készülő tanulók számára értékes lehet, hogy a 2000-től kiadott Munkaerőpiaci tükörben publikált munkapiaci folyamatokat leíró táblázatok teljes anyaga elérhető a http://adatbank.krtk.mta.hu/tukor_kereso honlapon. Külön fejezet adja közre a témában megjelent legfrissebb publikációkat. 

Tematikus keresési lehetőség a Munkerőpiaci Tükör adattábláiban (képernyőfotó)

Ugyancsak jól használható a tanórai munkához a 6. Zsebtükör fejezet anyaga, amely a kötet fő támájához kapcsolódóan összeválogatott hazai adatokon alapuló adatsorokat ás ábragyűjteményt ad közre. A legutolsó kötetben ezért hosszú idősoros adatok és ábrák segítségével a fiatalok munkaerőpiaci helyzetének időbeli változásaival foglalkozó információkat találunk.

Összehasonlításra alkalmas diagramok a ZsebtükörbenÉletkor-kereseti profilok iskolai végzettség szerint 1998-ban, 2016-ban, nők, férfiak (forrás: NFSZ Bt.)
Elemzésre alkalmas térkép – A regisztrált munkanélküliek aránya a 15–64 éves népességben, 2018. harmadik negyedév, százalék (forrás: NFSZ IR, Népesség, KSH T-Star)

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük