Kitekintő

Előrehozott érettségi újratöltve!

ÜTŐNÉ VISI JUDIT

Oktatási Hivatal, judit.uto.visi@gmail.com

A földrajz tantárgy esetében a kétszintű érettségi 2005-ös bevezetésétől kezdve egyre népszerűbbé vált a tanulók körében az előrehozott érettségi vizsga, amit azonban minden szakmai tiltakozás ellenére az érettségi vizsgát szabályozó kormányrendelet módosításával 2014-ben megszüntettek. Az elmúlt években a földrajzoktatásban érintett pedagógusok és szakemberek széles köre minden lehetséges alkalmat megragadott, hogy hangsúlyozza az előrehozott vizsgák lehetőségének fontosságát és kérje annak újbóli visszaállítását. Ez a kérés végül meghallgatásra talált, és 2019 őszén megjelent a Magyar Közlönyben (2019,187. szám) a 278/2019 (XI.21.) számú kormányrendelet, amely módosította a 100/1997 (VI.13.) – röviden csak érettségi rendeletnek nevezett – kormányrendeletet, és újból lehetővé tette az előrehozott földrajz érettségi vizsgát. 

Idézzük fel, hogyan is szól az új jogszabály!

„Egyes vizsgatárgyakból – a szintemelő vizsga kivételével – középszinten vagy emelt szinten lehet érettségi vizsgát tenni. Szintemelő vizsga csak emelt szinten tehető. 

(2) Rendes érettségi vizsga a középiskolai tanulmányok követelményeinek teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt vagy megszűnését követően első alkalommal tett érettségi vizsga.

(3) Előrehozott érettségi vizsga a tanulói jogviszony fennállása alatt, az érettségi bizonyítvány megszerzése előtt egyes érettségi vizsgatárgyból első alkalommal letett érettségi vizsga, amely letehető

a) a 12. § (1) bekezdésében meghatározott idegen nyelvekből, kizárólag a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőző első vagy második tanév vizsgaidőszakaiban, továbbá

b) olyan érettségi vizsgatárgyból, amelyeknél a tanuló számára az adott vizsgatárgy vizsgájára való jelentkezés feltételeinek teljesítéséhez szükséges tantárgy, tantárgyak tanítása a középiskola helyi tanterve szerint a középiskolai tanulmányok befejezését megelőző tanévek valamelyikében lezárul, először a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőző első vagy második tanév május-júniusi vizsgaidőszakában, valamint az azt követő vizsgaidőszakokban.”

Az új jogszabály szerint – az eddigiektől eltérően – előrehozott érettségi vizsga az őszi vizsgaidőszakban is szervezhető. 

Érdemes egy kicsit megvizsgálnunk, miért is fontos számunkra ez a döntés. Ehhez segítséget nyújt az Oktatási Hivatalban 2013-2014-ben végzett kutatás földrajz vizsgákkal foglalkozó tanulmánya. A 2009–2012-es évek vizsgáira kiterjedő kutatás, éppen azt az időszakot fogja át, amelyben kiteljesedett az előrehozott vizsga szerepe. A 2005-ben életbe lépett új vizsgarendszer lehetősége, illetve annak előnyei csak fokozatosan váltak ismertté a tanulók körében. Így volt ez az előrehozott érettségivel is. A bevezetés után évről évre nőtt az ilyen típusú vizsgát választók száma. Különösen középszinten lett egyre népszerűbb ez a vizsgatípus. 2009-ben még csak a középszintű vizsgák 35%-a, 2010 után azonban már több, mint a fele volt előrehozott. Emelet szinten ez az arány jóval kisebb volt, 9–14% között mozgott. 

A választott vizsgatípusok százalékos megoszlása 2009–2012 (forrás: Oktatási Hivatal)

Az előrehozott vizsga azért volt kedvelt a diákok körében, mert az iskolák döntő többségében a 10. évfolyam végén befejeződött földrajzoktatás, azaz 10. végére már a tanulók teljesítették a tantárgyi előírásokat és a teljes földrajzi tananyagot elsajátították. Az érettségire történő sikeres felkészülés szempontjából könnyebbséget jelentett, hogy egy tantárgyból már korábban levizsgázhattak és csak négy tantárgyból kellett készülni az érettségire a 12. évfolyam végén. Ráadásul az előrehozott vizsga azért is volt szerencsés, mert esetleg egy évnyi felkészülés után, de még a friss ismeretek birtokában adhattak számot a tudásokról a tanulók. 

Nem véletlen tehát, hogy az előrehozott érettségi lehetőségének megszűnése a vizsgázói létszám jelentős visszaesésével járt 2014-ben. A korábbi vizsgázói létszám kevesebb, mint a felére esett vissza. Ez a szám a következő két évben ugyan kissé emelkedett, de 2016 után újra csökkenésnek indult és napjainkban meg sem közelíti a 2000-res évek közepéét. A változás különösen a gimnáziumokból jelentkezők számát érintette, de jelentősen csökkent a szakképzésből és a felnőttoktatásból érkezők száma is. (A létszámváltozásról részletesebben 2019 őszén írtunk.)

A középszintű vizsgát választók számának alakulása 2006–2014 (szerk.: Ütőné)

Azonban nemcsak a vizsgázók számának változására érdemes odafigyelni, hanem a vizsgatípusok és a vizsgaeredmények kapcsolatára is, amelyre ugyancsak az Oktatási Hivatal kutatásának megállapításai mutattak rá.

A középszintű vizsgán elért teljesítmény vizsgatípusonként (2009–2012) (forrás: Oktatási Hivatal)

Láthatjuk, hogy a vizsgált időszakban minden évben az előrehozott vizsgán születtek a legjobb eredmények. Különösen jól szerepeltek a gimnáziumi tanulók, teljesítményük mintegy 10%-kal meghaladta a rendes vizsgát választó társaikét, és jobb volt az egyéb vizsgát (pl. pótló, kiegészítő, ismétlő) választókénál is. Ha nem is ilyen mértékben, de igaz ez a szakközépiskolások teljesítményére is. Ha a szóbeli és az írásbeli vizsgarészeket nézzük, akkor mindkét vizsgarészben az előrehozott vizsgákon születtek a legjobb eredmények. Különösen nagy az eltérés a gimnazisták szóbelijében, itt a különbség 15% körüli. A jó teljesítmények mögött több tényező is meghúzódik. Egyrészt csak egyetlen vizsgára kell készülni, ami lehetővé teszi az alaposabb felkészülést, másrészt még frissek a földrajzi ismeretek. Előrehozott vizsgát sokszor azok a jó képességű tanulók választottak, akik magas vitt pontszámra törekedtek a sikeres felvételi érdekében, és úgy érzeték, hogy egy könnyebb vizsgatárgyból ez biztonságosabban elérhető. 

Kicsit mást látunk, ha az emelt szint eredményeit vizsgáljuk meg.

Az emelt szintű vizsgán elért teljesítmény vizsgatípusonként (2009–2012) (forrás: Oktatási Hivatal)

Az emelt szint esetében a vizsgált időszakban a négy év közül kettőben szintén az előrehozott vizsgán születtek a legjobb eredmények, de a különbség a rendes vizsgához viszonyítva csak néhány százalék volt. 2009-ben szignifikánsan a rendes vizsga sikerült jobban, 2010-ben pedig alig volt eltérés a két vizsgatípus között. Érdekes a vizsgarészek eredményeinek alakulása is.

Az egyes vizsgarészekben elért eredmények vizsgatípusonként 2009-2010
(A: írásbeli vizsga, B: szóbeli vizsga) (forrás: Oktatási Hivatal)

Az írásbeli vizsgán 2009-ben és 2012-ben, ha kis arányban is, de a rendes vizsgán volt magasabb a teljesítmény, 2010-ben és 2011-ben az előrehozott sikerült jobban, az eltérés azonban csak néhány százaléknyi. A szóbeli vizsgák 2011 kivételével a rendes vizsgán voltak jobbak, sőt 2009-ben mintegy 10%-os volt a különbség. 2011-ben pedig szinte alig volt különbség a két vizsgatípus között, alig mutatható ki az előrehozott vizsga magasabb értéke. Mi lehet az oka a közép- és az emelt szintű vizsgaeredmények közötti eltérésnek? Bár az emelt szintű földrajz vizsgákra általánosságban a magas százalékos megoldottság jellemző, igaz ugyanakkor az is, hogy az emelt szintű vizsgák feladatai jobban megkívánják az ismeretek szintézisét, a tényezők közötti összefüggések feltárását, szakmai kérdésekben az önálló vélemények szakszerű megfogalmazását. Ezeknek a képességeknek a kialakulásához hosszabb időre, alaposabb felkészülésre van szükség, amelyhez hozzájárulhat akár a kétéves földrajz fakultáció, a tudatos önművelés, a más tárgyakban (például a történelemben vagy a fizikában) megszerzett jól hasznosítható újabb ismeret. Talán az is, hogy időközben „öregebbek” lettek a tanulók, és sokat változott gondolkodásuk és fejlődött kommunikációs képességük is.  

Örüljünk az előrehozott vizsgának, amely egy kis sikert jelenthet a tantárgy presztízséért folytatott harcban! Reméljük, hogy ismét nőni fog az érdeklődés a földrajz érettségi iránt, és újra elindulhatnak a nagyobb létszámú vizsgára felkészítő foglalkozások! Abban is bizakodhatunk, hogy a középszintű vizsgákon ismét több jó teljesítményeknek örülhetünk. Néhány év múlva mindképpen érdemes lesz visszatekinteni és elemezni, hogy hozott-e változást a földrajzoktatásban az ismét választható előrehozott vizsga.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük