Hírek, események

21. századi kompetenciák a földrajzban – egy nyári földrajzos továbbképzésről

Július első hétvégéjén tizenhét földrajztanár szünetük elejét közös módszertani továbbképzéssel tölthette el.  A kollégák beszélgethettek az újgenerációs földrajztankönyvekről, közös óravázlatokat készíthettek, módszertani fejlesztésen vehettek részt, és egy terepgyakorlat keretében a terepi oktatás módszertanával is ismerkedhettek.

GUBA ANDRÁS

Gödöllői Török Ignác Gimnázium

andraas.guba@gmail.com

Az első nap délelőttjén a földrajztanárok találkozhattak az újgenerációs tankönyvek szerzőjével, Arday Istvánnal. A szerző nemcsak megmutatta a tankönyvek legújabb verzióit, hanem idegen nyelvű tankönyveket is hozott a továbbképzés résztvevői számára. Ez azért volt fontos, hogy a kollégák is találkozhassanak a külföldi – elsősorban nyugat-euróapai –  tankönyvek  szemléletével. Érdekes, hogy még az olyan idegen nyelvű tankönyvek szemléletét és szerkezetét is jól át lehetett tekinteni, amelyek nyelvét nem is értettük. A beszélgetés során megismerkedhettünk az újgenerációs tankönyvek megírásának nehézségeivel, és gyakorlati tanácsokat is kaphattunk a hatékony felhasználásukhoz. A szerkesztő hangsúlyozta, hogy ha van olyan tananyag, ami között szelektálni kell, akkor semmiképpen sem a vizsgálódásokon alapuló legyen. A szerzők tudatosan törekedtek arra, hogy a tankönyvek ne csak száraz földrajz leírásokat tartalmazzanak, hanem foglalkoztassák, aktív munkára serkentsék a tanulókat. 

A tankönyves megbeszélés után az aktuális földrajztanítási problémákról esett szó. Megvitattuk az új NAT lehetőségeit és óraszámi korlátozásainak okait; beszéltünk az előrehozott érettségi lehetőségéről és a földrajzi érettségi lehetséges módosításairól. 

A délután során a kollégák kiscsoportokban óravázlatokat hoztak létre. A műhelymunka során olyan óratervrészleteket szerkesztettek meg a tanárok, melyeket mikrotanítás során egymásnak be is mutattak, és visszajelzéseket kaptak munkájukkal kapcsolatban. A mikrotanítás során a 21. századi képességek fejlesztésére fókuszáltak. A produktumokat egymással meg is osztották egy közös felületen.

A következő nap Simkó Krisztián, a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium tanára tartott előadást a 21. századi képességekről. Az előadó hangsúlyozta, hogy a 21. századi oktatásnak rugalmasnak kell lennie, mert kulcsfontosságú lett a folyamatos tudásépítés, a kooperatív munkaformák és az újraértelmezett IKT-alkalmazás. Ezek segítségével a diákok valós problémákat oldhatnak meg. A délután folyamán a továbbképzés keretében mérésen alapuló tanóraterveket hoztak létre a résztvevő pedagógusok, amelyek tovább fejleszthetőek akár iskolaközi együttműködéshez is.  Vagyis olyan méréseket modelleztek a különböző iskolákból jövő kollégák, amelyek során interneten osztották meg adataikat, majd elemezték ki.

Pillanatkép a továbbképzésről (fotó: Tömpe László)

A továbbképzés utolsó napján a pedagógusok Bíró Tamás és Hencz Mátyás ELTE-oktatók segítségével megismerhették a Holdvilág-árok vulkanikus képződményeit. A kollégák a kirándulás során nemcsak ismereteket szerezhettek a hely geológiai múltjával kapcsolatban, hanem módszertani segítséget is kaphattak egy hasonló terepgyakorlat szervezéséhez diákok számára.

Pillanatkép a terepi foglalkozásról (fotó: Tömpe László)

A résztvevő általános iskolai, gimnáziumi és szakiskolai földrajzos pedagógusok egy modern szemléletű módszertani továbbképzésen vehettek részt, ahol a szervezők tudatosan arra törekedtek, hogy minél kevesebb előadáson vegyenek részt, és mininél több aktív csoportos együttműködésen alapuló műhelymunkában tevékenykedjenek. A résztvevő tanárok köszönettel tartoznak a Magyar Földrajzi Társaság Földrajztanári Szakosztálya elnökének, Tömpe Lászlónak, aki társadalmi munkában vállalta a szervezést és a továbbképzés tematikájának kidolgozását. A továbbképzést a Magyar Földrajzi Társaság és a Lónyai Utcai Református Gimnázium és Kollégium támogatta.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük