Módszertani műhely

A műanyagkérdés mint a 21. század égető problémája

HERNÁDI RÉKA egyetemi hallgató, ELTE TTK – reki2123@gmail.com

NAGY NOÉMI egyetemi hallgató, ELTE TTK – noniiika@gmail.com

SERES ZOLTÁN egyetemi hallgató, ELTE TTK – seres.zltn@gmail.com

Idén májusban egy az ELTE TTK Földrajz szakmódszertani csoportja által szervezett 30 órás tanártovábbképzésen vettünk részt, melynek címe Online együttműködések és tartalom-előállítás a földrajztanításbanA képzés egyik érdekessége az volt, hogy a már gyakorlott pedagógusok mellett mi, egyetemi hallgatók is részt vehettünk azon. Így a továbbképzés során nemcsak számtalan hasznos ötlettel, játékkal, valamint online felülettel volt lehetőségünk megismerkedni, hanem bepillantást nyerhettünk tapasztaltabb kollégáink mindennapjaiba is. A 30 órás tanfolyam legnagyobb részét 3-5 fős csoportokban töltöttük, melynek keretein belül egy néhány tanórán átívelő projektet kellett megterveznünk általános- vagy középiskolás tanulók részére. A projekt témáját – illetve magát a problémát, ami köré az épül – mi találhattuk ki, néhány perc gondolkodás után meg is állapodtunk valamilyen globális környezeti problémában, később ezt szűkítettük le a műanyaghulladékokra. 

A probléma kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy az minél inkább érintse a tanulók mindennapjait. A legfőbb célunk a tanulók környezettudatos szemléletének fejlesztése volt úgy, hogy a lehető legtöbb aspektusból ismertessük meg velük a műanyaghulladékok által okozott környezeti problémákat. Hangsúlyos elemként jelenik meg projektünkben az egyén felelőssége, valamint annak elősegítése, hogy tanulóink elköteleződjenek bolygónk védelme iránt. Lényegesnek tartjuk felhívni a tanulók (és természetesen mindenki) figyelmét a műanyag mennyiségének csökkentése mellett arra, hogy elhagyott tárgyainkért – amikkel nemcsak az élővilágot, hanem saját egészségünket is veszélyeztetjük – mindannyian felelősek vagyunk. Minhármunk számára külön öröm és meglepetés volt, hogy a továbbképzésen résztvevő tanárok és hallgatók valamennyien fontosnak tartják, hogy a földrajzórák keretein belül nagy hangsúlyt helyezzünk Földünk környezeti problémáira és azok lehetséges megoldásaira. Ezt kitűnően alátámasztja az a tény is, hogy az öt csoport által létrehozott produktum mindegyike szorosan kapcsolódik Földünk megóvásához és a környezet védelméhez – ezáltal napjaink legaktuálisabb és legfontosabb témáival foglalkozik.

A projekt ismertetése, témája

A projekt során a tanulóknak egy négy tanórán átívelő feladatban kell részt venniük, aminek végére egy minimum két, maximum négy perces videófilmet kell elkészíteniük 5 fős csoportokban, különböző filmműfajokban. A projektet a 10. évfolyam elején célszerű megvalósítani a Világgazdaság jellemző folyamatai című tematikus egység keretein belül. Így a tanulók elméletileg már birtokában vannak valamennyi, a természetföldrajzzal kapcsolatos ismeretnek (9. évfolyam), valamint a 21. század társadalmi folyamataival is tisztában vannak (előző tematikus egység). Úgy gondoljuk, hogy ezáltal e projekt tökéletesen alkalmas lehet az eddig tanultak szintetizálására, illetve előkészítheti a későbbi témaköröket is (pl. Globális kihívások – a fenntarthatóság kérdőjelei).

A projekttől várható eredmények

A projekt időtartama ugyan négy tanóra, ám ezek nem egymás után következnek, hanem minden második tanórán foglalkozunk a projektfeladattal. Az első tanórán csoportokat alakítunk ki, ezekben a tanulók az elkövetkezendő tanórákon közösen fogják körüljárni a rájuk osztott, műanyaghulladékokhoz kapcsolódó témakört. A kialakult csoportok ideálisan 4-5 főből állnak (ez egy 30 fős osztály esetében reális létszám).

A projekt folyamata

Témák, amelyeket véletlenszerűen kapnak meg a csoportok: 

  1. A műanyaghulladékok élővilágra gyakorolt hatása
  2. Tippek, praktikák, ötletek és javaslatok az fogyasztás csökkentése érdekében
  3. A műanyaghulladékok hatása a mindennapi életünkre
  4. Az újrahasznosítás és az újrahasználat közötti különbségek, szelektív hulladékgyűjtés 
  5. Műanyaghulladék a gazdasági életben – nagyvállalatok, iparágak, szektorok
  6. A műanyag előállításának környezeti terhelése

Filmműfajok, amelyeket véletlenszerűen kapnak meg a tanulók:dráma, vígjáték, TV híradó, romantikus film, akciófilm, kalandfilm

A tanulóknak a témákat különböző műfajú kisfilmek formájában kell bemutatniuk (levetíteniük) a projekt utolsó tanóráján. E kisfilmeket a tanulók a négy tanórán és az azok közötti időszakokban készítik el önállóan, de tanári ellenőrzéssel. A projekt során a tanulóknak érdekes, elgondolkodtató és kreatív feladatokban kell részt venniük, melyek mind hozzátesznek valamit a kisfilmek sikeres elkészítéséhez. A projekt során a tanulók visszajelzéseket kapnak nemcsak a tanároktól, hanem társaiktól is, a különféle online felületek segítségével pedig állandó kapcsolatban állhatnak egymással, meríthetnek egymás ötleteiből (ezesetben pl. a Google Drive-n). A videóval kapcsolatos cél, hogy a tanulók frappáns és elgondolkodtató módon felhívják egymás, illetve tágabb környezetük figyelmét a műanyaghulladékokkal kapcsolatos problémákra.

A projekt végén, az utolsó tanórán a tanulók bemutatják kisfilmjeiket osztálytársaik előtt. Ezt követően közös megbeszélésre és fejlesztő értékelésre kerül sor. A tanulók a kidolgozott értékelő táblázat (lásd a projekttervben) alapján eredeti csoportjaikban értékelik a látott videókat és azt a tanóra végéig feltöltik a Drive linkre. Emellett az egyes csoportoknak készíteniük kell egy szöveges visszajelzést (lásd a projekttervben) is egy véletlenszerű csoportnak. Ebben megadott szempontok szerint kell a tanulóknak értékelniük egy másik csoport produktumát, bemutatott filmjét. Ugyan a tanulóknak csak egy csoportot kell értékelniük szövegesen, de nekünk tanárként valamennyi csoportnak szöveges visszajelzést kell adnunk e sablon alapján, legalább fél oldalban. A szöveges visszajelzés során a tanulók gyakorolhatják, hogy hogyan kell visszajelezni egymás számára úgy, hogy elsősorban a pozitívumokat emelik ki, emellett pedig megpróbálnak a fejlesztő értékelés során javaslatokat, ötleteket adni az elkészült film minőségi, tartalmi javítása érdekében.

A projekt tevékenységvázlata

Melléklet

Projektterv

Források

Arday I. – Kőszegi M. – Makádi M. – Sáriné – Ütőné (2018): Földrajz 10. tankönyv. EKE-OFI, Budapest, 257 p.

Makádi M. (2015): Kompetenciafejlesztő földrajztanítás. Összefoglaló szakmódszertani tanulmány. ELTE TTK FFI. Budapest. 76 p.

Makádi M. (2015): Tevékenykedtető módszerek a földrajztanításban. Szakmódszertani tankönyv. ELTE TTK, Budapest, 183 p.

Nemzeti alaptanterv 2012. Magyar Közlöny, 2012. június 4. Budapest

Kerettanterv a gimnáziumok számára. Emberi Erőforrások Minisztériuma, Budapest, 2012. 

Letöltés: http://kerettanterv.ofi.hu. (2019.05.11.)

 

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük